Jo Aprenc A Casa: Secundària

Material complementari perquè els alumnes d'Educació Secundària repassin des de casa.
LLENGUA CATALANA

Llengua catalana (fitxes descarregables pdf) secundària

 

PDFs descarregables amb activitats per repassar diversos aspectes de l'àrea de Llengua catalana i literatura:

LLENGUA CASTELLANA

Lengua castellana (fichas descargables pdf) secundaria

 

Activitats per reforçar alguns conceptes de l'àrea de Lengua castellana i literatura en format pdf descarregable:

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques (fitxes descarregables pdf) secundària

 

Fulls d'exercicis en format PDF descarregable per practicar i reforçar diversos conceptes de l'àrea de Matemàtiques:

SCIENCE MAGAZINE

Science Magazine

 

Articles en anglès per repassar les diverses matèries de ciències, amb exercicis per treballar la comprensió lectora al final de cadascun d'ells. Descarrega els Science Magazine en format pdf de les matèries i cursos que desitgis!

SCIENCE MAGAZINE núm. 1

  • Biologia i Geologia: 1r, 3r i 4t (ESO)
  • Física i Química: 2n, 3r i 4t (ESO)
Top