• Junts cuidem l'educació

Junts cuidem l'educació

Construir un món millor des de l’educació. I des del bé comú i la cura.

Aquest és el nostre propòsit a SM, i avui, amb més de 85 anys de vida, se’ns presenta com a més actual, necessari i il·lusionant que mai.

Entenem la cura de l’educació com l’acte d’acompanyar, anticipar i transformar escenaris educatius. Aportem solucions educatives que permetin a l’escola esdevenir l’espai en què s’estableixin relacions que afavoreixin el diàleg, l’escolta activa i la mirada crítica sobre la realitat, on s’enforteix la consciència global a partir d’experiències sensibilitzadores i on es contribueix a la formació del “jo”.

Volem recórrer aquest camí JUNTS. Els desafiaments que ens presenta l’educació només els podem afrontar plegats, tots.

JUNTS CUIDEM L’EDUCACIÓ

Separador de 20px

QUÈ FEM I PER QUÈ HO FEM

Eduquem en el bé comú per aconseguir un món millor.

Som un agent cultural i educatiu amb un model empresarial propi i diferencial, que té com a objectiu contribuir al bé comú.

SM pertany a la Fundación SM, que destina els beneficis de l’activitat empresarial de tots els països en què estem presents. La Fundación SM, una institució educativa sense ànim de lucre, manté una important tasca social a Iberoamèrica mitjançant programes educatius enfocats a aconseguir que cap nen ni nena es quedi enrere, i d’aquesta manera contribueix a crear un món més inclusiu, just, pacífic i sostenible.

COM HO FEM

Junts cuidem l'educació

Tenim una mirada pròpia sobre l’educació. La nostra experiència -de més de 85 anys- i la nostra orientació cap al bé comú i la cura són els elements diferencials dels nostres serveis, formació i recursos per a la comunitat educativa. Anticipant escenaris en què la innovació aporta qualitat i resultats pedagògics.

I tot això, junts. Amb l’escola, els professors... amb tota la comunitat educativa. Cocreant solucions.

En l’àmbit cultural apostem per una literatura infantil i juvenil d’alta qualitat literària i amb un enfocament lúdic, que fomenti el gust per la lectura i transmeti uns valors humans, socials i culturals que contribueixin a fomentar el bé comú i la cura.

Top