Il·lustració amb elements estiuencs

Llengua   Matemàtiques   Coneixement del medi  Anglès

Aquests quaderns de vacances estan destinats a alumnes de 1r a 6è de Primària. Ajuden a repassar els continguts bàsics del curs de manera integrada. És a dir, en un mateix quadern, els alumnes repassaran els continguts de Llengua, Matemàtiques, Coneixement del medi i Anglès.

Cada quadern suposa entre vint i trenta dies de feina (un repte per dia) i s'organitza en unitats. Cada unitat comença amb una lectura relacionada amb la temàtica del quadern (aventura, fantasia, misteri, humor...). I cada lectura inclou 5 reptes (4 sobre les àrees troncals + 1 d'Anglès).

  1. Repàs interdisciplinari: continguts de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi i Anglès, amb activitats seqüenciades, competencials i contextualitzades que combinen objectius de les diferents matèries.
  2. Equilibri entre els continguts lúdics i els escolars: amb activitats que fugen de plantejaments tradicionals i es converteixen en reptes per resoldre jocs i desxifrar enigmes.
  3. Entrenament de la competència lectora: amb una selecció de textos pertanyents a diferents àmbits comunicatius: vida personal (cartes, correus electrònics...), vida quotidiana (horaris, pàgines web, receptes...) i vida acadèmica (gràfiques, mapes, diagrames...).
  4. Amb àudios per resoldre algunes activitats i activitats interactives.
  5. A les pàgines centrals s'hi adjunta el solucionari dirigit especialment a la família.
TRIA EL TEU QUADERN

Trobaràs els àudios per resoldre algunes activitats, els jocs interactius i les lectures recomanades (amb una mostra del primer capítol) a la fitxa de cada quadern:

Coberta del Quadern Vacances per a 1r Primària

Coberta del Quadern Vacances per a 2n de Primària

Coberta del Quadern Vacances per a 3r de Primària

Coberta del Quadern Vacances per a 4t de Primària

Coberta del Quadern Vacances per a 5è de Primària

Coberta del Quadern Vacances per a 6è de Primària

Top