• Dimensiona (Construïm)

Dimensiona (Construïm)

Dimensiona (Construïm)

Descobreix els llibres per treballar i avaluar segons les dimensions i els àmbits a l’ESO.

Els quaderns Dimensiona són una resposta rigorosapràctica eficaç a l'aprenentatge orientat al desenvolupament competencial. Disponibles per a l'àmbit lingüístic i l'àmbit matemàtic, treballa i avalua segons els àmbits i les dimensions a l’ESO amb els quaderns del projecte Construïm.

Per què Dimensiona?

Per donar resposta al currículum

Per donar resposta al currículum

Amb els documents d'Identificació i desplegament de les competències bàsiques del Departament d'Educadió, el currículum ha deixat de ser un simple contenidor de continguts disciplinaris per a ser un instrument dinàmic de gestió dels aprenentatges dels estudiants

Per treballar i avaluar les competències des dels àmbits i les dimensions

Per treballar i avaluar les competències des dels àmbits i les dimensions

Els quaderns Dimensiona et permeten treballar les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, agrupades en les dimensions, i avaluar-ne el grau d'assoliment tal com s'indica en l'ordre d'avaluació del 2018 a l'ESO. 

Per als professors

Per als professors

Els professors podran valorar el grau d’assoliment de les competències segons les dimensions i els àmbits mitjançant la identificació de les dimensions en totes les activitats dels quaderns, i a través de recursos didàctics i instruments d'avaluació

Per als alumnes

Per als alumnes

Dimensiona ajuda els alumnes a practicar i comprendre els continguts curriculars, conèixer les competències per les quals se'ls avaluarà, a ser conscients de l'aprenentatge, i capaços de transferir els coneixements a contextos reals

Els àmbits

Els quaderns Dimensiona donen resposta al treball segons les dimensions del l'àmbit lingüístic (per a les matèries de Llengua catalana i literatura i Lengua castellana y literatura) i l'àmbit matemàtic (per a la matèria de Matemàtiques). Continua llegint i esbrina com són els quaderns de cada matèria!

Matemàtiques Lengua Castellana y Literatura Llengua Catalana i Literatura

La suma flexible

Combina els quaderns Dimensiona amb els llibres digitals del projecte Construïm

Els quaderns Dimensiona cobreixen el currículum dels àmbits matemàtic i lingüístic. La identificació del treball de les competències i els recursos d'avaluació per dimensions t’ajudaran a complementar els teus materials de l’àrea i respondre amb rigor el currículum.

En combinació amb els llibres digitals del projecte Construïm, et proporcionaran un suport al treball digital des del format paper fungible, ja que els quaderns segueixen la mateixa estructura d'unitats que els llibres.

A més a més, els llibres digitals et donaran accés al ventall de continguts i funcions de l'entorn digital del projecte Construïm.

La suma flexible

mostra digital

presentació comercial

 

Top