• Matemàtiques - Dimensiona (Construïm Secundària)

Matemàtiques - Dimensiona (Construïm Secundària)

Matemàtiques

Matemàtiques - Dimensiona (Construïm Secundària)

 

Matemàtiques

 • Amb espiral i fulls per arrencar 
 • Amb un disseny espaiós per escriure 
 • Amb imatges i fotografies a tot color 
 • Amb teoria activa destacada i un ampli ventall d’activitats
 • Al costat de cada activitat s'identifiquen les dimensions i les competències que es treballen
 • Activitats de metacognició al final de la unitat.
LA MEVA TEORIA

LA MEVA TEORIA

Activitats perquè l’alumne completi els conceptes teòrics.

ACTIVITATS D’APLICACIÓ

ACTIVITATS D’APLICACIÓ

Activitats per aplicar els coneixements a la realitat.

LES MATES A…

LES MATES A…

Activitats de transferència a situacions i contextos reals.

QUINA MÀQUINA!

QUINA MÀQUINA!

Activitats finals de pràctica dels continguts de la unitat.

Material per al professor

LLICÈNCIA DIGITAL

LLICÈNCIA DIGITAL

El professor disposa d’una llicència digital per accedir a l'entorn SM Aprenentatge. Allà disposa de:

 • Un visor del quadern.
 • La possibilitat de mostrar les solucions de les activitats en el visor.
 • Els àudios de les audiolectures.
RECURSOS COMPLEMENTARIS

RECURSOS COMPLEMENTARIS

A l'entorn digital, el professor també disposa de recursos per ampliar atendre la diversitat com:

 • Textos activitats dels llibres del projecte Construïm.
 • Selecció d’activitats del repositori ARC (Aplicació de Recursos al Currículum).
PROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ

Una programació que indica la relació dels continguts amb:

 • Els continguts curriculars i les dimensions
 • Els continguts clau associats
 • Les competències bàsiques d’àmbit
 • Els criteris d’avaluació
 • Els nivells d’assoliment de les competències
RECURSOS PER A L'AVALUACIÓ

RECURSOS PER A L'AVALUACIÓ

Un excel d’avaluació segons les dimensions (que s'identifiquen amb els mateixos colors que en els quaderns) per unitat trimestre que permet:

 • Avaluar les activitats i obtenir una nota mitjana per dimensió.
 • Afegir els resultats de les avaluacions de les unitats.

Material per a l'alumne

Dimensiona Un quadern per curs matèria.
Top