• Tecnologia - Construïm Secundària

Tecnologia - Construïm Secundària

Tecnologia - Construïm Secundària

Tecnologia - Construïm Secundària

Partim d’interrogants i situacions pròximes a l’alumne

Amb imatges i il·lustracions contextualitzades molt afins a la realitat quotidiana dels alumnes, per tal de fomentar la seva motivació per aprendre i aconseguir d’aquesta manera un aprenentatge realment significatiu.

Apostem per l’aplicació i la pràctica

És necessari comprendre per aprendre, i aprendre fent coses. Proposem aplicar els mètodes del procés tecnològic per mitjà de senzilles propostes a l’aula que obliguin els alumnes a participar activament en el seu propi procés d’aprenentatge.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l'aula, posant les TIC al servei de la ciència i diversificant els tipus d’activitats.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions i vídeos, enllaços a recursos externs, activitats i autoavaluacions interactives...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats d'ampliació i reforç i activitats cooperatives
  • Avaluació inicial
  • Avaluació de les unitats didàctiques
  • Avaluació final 
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, de les activitats d'ampliació i reforç i de les avaluacions

Material per a l'alumne

1r ESO

2n ESO

 3r ESO

4t ESO

1r ESO
 
U1. El procés tecnològic
U2. Representació gràfica
U3. Materials
U4. La fusta i els metalls
U5. Materials plàstics i tèxtils
U6. Materials de construcció
2n ESO
 
U1. Tecnologia i procés tecnològic
U2. Expressió i comunicació gràfica
U3. Electricitat
U4. Energia elèctrica
U5. Processos i transformacions tecnològiques
U6. Introducció a la programació
3r ESO
 
U1. El procés tecnològic. Elaboració d’un producte d’un producte
U2. Estructures
U3. Mecanismes
U4. Tecnologies de la comunicació
U5. Xarxes
U6. Introducció a la programació d’aplicacions web
4t ESO
 
U1. L’habitatge
U2. Instal·lacions i manteniment a l’habitatge
U3. Xarxes i intercanvi d’informació
U4. Electrònica
U5. Control i automatització
U6. El control per mitjà d’ordinador
U7. Pneumàtica i hidràulica
U8. Tecnologia i societat
Top