• CONSTRUÏM LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LLENGUA CATALANA I LITERATURA PROJECTE CONSTRUÏM

LLENGUA CATALANA I LITERATURA - CONSTRUÏM BACHILLERAT

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l’àrea de Llengua catalana i literatura es completa!

Àrees de Batxillerat

Llengua

Llengua

Ens actualitzem per donar resposta als canvis terminològics, conceptuals i metodològics que planteja la Nova Gramàtica

T’ajudem a preparar els teus alumnes per tal que adquireixin els coneixements necessaris per dominar la seva eina de comunicació i així superar les proves finals d’etapa

Des del punt de vista metodològic, mantenim la tradició i apostem per la innovació introduint un aprenentatge més reflexiu de la llengua. 

Accedir a Llengua

Literatura

Literatura

Partim del text per analitzar després el Partim del text per analitzar després el context. Un autor escriu condicionat pel context en què viu. Anem més enllà: 

- Introduïm activitats de comparació amb altres literatures

- Donem a les autores de la nostra literatura el lloc que els correspon: hem comptat amb l’assessorament de la investigadora i experta en coeducació i igualtat Ana López-Navajas. 

- Busquem connexions amb la nostra herència cultural.

Accedir a Literatura

 Sociolingüística i Variació

Sociolingüística i Variació

La llengua és fruit de la interacció humana i també s’ha d’estudiar des del punt de vista social. Amb la sociolingüística incorporem una perspectiva global

Oferim una visió de les llengües del món analitzant les relacions entre l’ús lingüístic i el marc sociopolític.  

Entenem el dinamisme de les llengües tant des del punt de vista històric com geogràfic contextual

Accedir a Sociolingüística i Variació

Material de l' alumne

1r | LLENGUA: FONÈTICA I MORFOLOGIA
1r | HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA    2n | LLENGUA: SINTAXI I SEMÀNTICA    2n | LLENGUA, SOCIETAT I VARIACIÓ
1r | LLENGUA: FONÈTICA I MORFOLOGIA 
 
U1. Fonètica. El vocalisme 
La notícia 
U2. Fonètica. El consonantisme 
L’article d’opinió 
U3. Morfologia flexiva 
L’entrevista 
U4. Morfologia lèxica 
El reportatge 
1r | HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA 
 
U1. La literatura medieval (segles XII-XV) 
L’exemple medieval 
U2. La literatura de l’edat moderna (segles XVI-XVIII) 
El sonet 
U3. La literatura contemporània (segle XIX) 
El conte fantàstic 
U4. La literatura contemporània (del tombant del segle XX a la guerra civil) 
El monòleg 
U5. La literatura contemporània (de la postguerra a l’actualitat) 
El teatre de l’absurd 
2n | LLENGUA: SINTAXI I SEMÀNTICA 
 
U1. L’oració. Les funcions semàntiques 
La conferència 
U2. L’oració. Les funcions sintàctiques i informatives
L’article científic
U3. Les classes gramaticals. A l’entorn del nom 
L’article filosòfic
U4. Les classes gramaticals. A l’entorn del verb 
L’assaig 
U5. Les classes gramaticals. Preposicions, connectors i interjeccions 
Relats i poemes 
U6. L’oració composta 
El teatre
2n | LLENGUA, SOCIETAT I VARIACIÓ 
 
U1. La sociolingüística 
La conversa 
U2. La variació històrica 
L’anunci publicitari 
U3. La variació geogràfica 
El míting 
U4. La variació funcional 
La sentència 

 

Material del professor 

 Material del professor

El professor compta amb: 

- Un llibre

- Una memòria USB que conté les programacions, els solucionarisavaluacionsmodels de proves PAU i les guies de lectura de les lectures prescriptives (incloent-hi l’Antologia poètica).  

- L’accés a l’entorn virtual d’aprenentatge (EVA), on també es troben tots els recursos didàctics.  

Dossier de la Nova Gramàtica. Et lliurem un dossier que recull les claus de la Nova Gramàtica en 20 esquemes bàsics de treball a l’aula. El nostre nou projecte de Llengua i literatura catalana per a Batxillerat ja els inclou tots. 

La llengua, no en dubtis, continua interpel·lant-nos a tots. No perdis el tren

Vull el dossier

Webinars del projecte

Vols saber-ne més?

Demandar una presentació comercial

Veure una mostra digital

Top