• Geografia i història - Construïm Secundària

Geografia i història - Construïm Secundària

Geografia i història - Construïm Secundària

Partim de contextos pròxims a l’alumne

A fi que valori la utilitat d'allò que està aprenent i comprengui que pot millorar el seu entorn. D’aquesta manera, facilitem la seva motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge realment significatiu.

Apostem pels suports gràfics

Acompanyem l’exposició de continguts amb una proposta àmplia, que inclou il·lustracions cartografies que faciliten l’aprenentatge per observació. Proposem d’enfortir l’aprofitament didàctic de la imatge.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula, posant les TIC al servei de la Geografia i la Història, alhora que diversifiquem els tipus d’activitats.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions i vídeos, enllaços a recursos externs, activitats i autoavaluacions interactives...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats d'ampliació i reforç i activitats cooperatives
  • Avaluació inicial
  • Avaluació de les unitats didàctiques
  • Avaluació final 
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, de les activitats d'ampliació i reforç i de les avaluacions

Material per a l'alumne

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r ESO
 
BLOC I. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi
 
U1. La Terra i l’univers
U2. El relleu
U3. L’aigua a la Terra
U4. El temps i el clima
U5. El clima i els paisatges de la Terra
U6. Els continents
U7. L’ésser humà i el medi ambient
U8. El medi físic d’Espanya i Catalunya
 
BLOC II. El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic
 
U9. La prehistòria
U10. Les primeres civilitzacions
U11. La civilització grega
U12. La civilització romana
U13. La cultura clàssica
U14. La Península Ibèrica
2n ESO
 
BLOC I. El món medieval
 
U1. Bizanci i els regenes germànics
U2. L’islam i al-Àndalus
U3. La societat feudal
U4. La Península Ibèrica entre els segles VIII i XII
U5. L’art medieval entre els segles VIII i XII
U6. Ciutats i regnes medievals
U7. La Península Ibèrica entre el segles XIII i XV
U8. L’art medieval entre els segles XIII i XV
 
BLOC II. L’ocupació del territori: població i societat
 
U9. La població mundial
U10. La població europea, espanyola i catalana
U11. Un món de ciutats
U12. Les societats humanes
Annex cartogràfic
3r ESO
 
BLOC I. L’edat moderna
 
U1. Els orígens de l’edat moderna
U2. La monarquia dels Reis Catòlics
U3. L’Imperi dels Àustria
U4. El segle del barroc
 
BLOC II. Activitat econòmica i organització política
 
U5. L’activitat econòmica de la societat
U6. Les activitats agràries
U7. Les activitats industrials
U8. La geografia dels serveis
U9. L’economia espanyola i catalana
U10. L’organització política de la societat
U11. Desigualtat i cooperació
U12. Els grans reptes mediambientals
Annex cartogràfic
4t ESO
 
BLOC I. El món contemporani
 
U1. L’Antic Règim i la Il·lustració
U2. Les revolucions burgeses
U3. La Revolució Industrial
U4. Les grans potències i l’imperialisme
U5. L’inici del segle XX
U6. El període d’entreguerres
U7. Els antecedents de la Segona Guerra Mundial
U8. La Segona Guerra Mundial
U9. Els anys de la Guerra Freda i la descolonització
U10. El final de la Guerra Freda
 
BLOC II. El món actual
 
U11. El món entre els segles XX i XXI: evolució política
U12. El segle XXI

 

Top