• Cultura de les religions - Construïm Secundària

Cultura de les religions - Construïm Secundària

Cultura de les religions - Construïm Secundària

Un món divers

Un projecte que permet identificar com es viu l’experiència religiosa en les diferents cultures, allò que cadascuna té de propi i el que totes tenen en comú, i que ajuda els alumnes a tenir un millor coneixement d’ells mateixos, dels altres i del món.

El sentit dels valors

Al llarg de les unitats, els alumnes no sols aprendran sobre les diverses cultures religioses, sinó que també reflexionaran al voltant dels valors i la recerca de sentit.

L’empatia per conviure en una societat plural

Els continguts promouen el reconeixement del pòsit comú que comparteixen les diferents tradicions religions, fomentant així l’empatia i la tolerància en la societat plural del segle XXI.

I també: propostes de debat, vocabulari, propostes d’investigació, mapes conceptuals, racons de lectura i cinefòrums a cada unitat.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions i vídeos, enllaços a recursos externs, activitats i autoavaluacions interactives...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats de reforç
  • Activitats d'ampliació
  • Avaluació inicial diagnòstica
  • Avaluacions parcials
  • Avaluació final de curs
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, les activitats de reforç i d'ampliació i les avaluacions

Mostra de recursos

Baixa't una mostra dels recursos per als professors del llibre de Cultura de les religions de 1r d'ESO (Unitat 3).

Descarregar mostra

Material per a l'alumne

 1r ESO

2n ESO

 3r ESO

4t ESO

1r ESO
 
Introducció: A la recerca d’una dimensió desconeguda
1. Els rituals: Accions que signifiquen
2. Els textos sagrats: Una porta al misteri
3. Festes, calendaris i temps: Fent memòria
4. Els símbols: El tresor dels significats amagats
5. Els mites: Històries de vida
6. La comunitat: Sentit de pertinença
2n ESO
 
Introducció: Les religions orientals
1. L'Hinduisme
2. El Budisme
3. L'Hinduisme avui
4. El Budisme avui
5. Abraham i les religions mediterrànies
6. Els transmissors de les religions mediterrànies
3r ESO
 
Introducció: Les religions avui. Diàleg interreligiós
1. El Judaisme
2. El Cristianisme
3. L’Islam
4. El Judaisme avui
5. El Cristianisme avui
6. L’Islam avui
4t ESO
 
1. Persona i religió
2. Religió i transcendent
3. Religió i ciència
4. Religió i ètica
5. Religió i espiritualitat
6. Religió i art

Quaderns

 1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

Quaderns fungibles on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l’alumne.

 

3r i 4t ESO

Quaderns fungibles on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l’alumne.

 

Top