• Cric-crac Matemàtiques

Amb el projecte Cric-Crac de matemàtiques, els nens i nenes aprendran, d’una manera vivencialconceptes matemàtics bàsics relacionats amb els blocs de continguts següents: Geometria i propietats dels objectesMesura i relacions espaciotemporalsLògica i resolució de problemesNombres i operacions.  

Metodologia

Diàleg

El diàleg entre els nens i nenes, i l'escolta per part del mestre, és el punt de partida de la metodologia de Cric-Crac Matemàtiques.

Observació i escolta

Es proposen jocs dirigits per tal que, des de l'observació i l'escolta, el mestre detecti el grau d'adquisició dels continguts.

Sorpresa i experimentació

Es generen experiències significtives que suscitin la sorpresa i facin que els alumnes tinguin ganes de comprovar i experimentar allò que aprenen amb els seus propis mitjans.

Verbalització dels aprenentatges

Quan l'alumne aprèn per si sol verbalitza tot allò que va descobrint i estableix connexions entre els coneixements previs i els continguts treballats que doten de sentit el que ha après.

I per acabar, la fitxa...

La realització de la fitxa és el final del procés: després de viure una experiància, descobrir mitjançant la manipulació i verbalitzar el descobriment, l'infant ha tingut una vivència significativa que ha quedat registrada al seu cervell. És el moment d'interpretar i representar simbòlicament el que ha après.

...i el repte

Un cop completat l'aprenentatge, es proposa una activitat per consolidar en què l'alumne posarà en joc l'enginy i el pensament lateral.

Material de l'alumne

  • Quaderns trimestrals. Tres quaderns de fitxes per a cada curs. Els continguts es treballen en dinàmiques prèvies en el bon dia i als racons, amb els materials manipulatius, els recursos digitals i les propostes de la guia. La fitxa està pensada per concretar l’aprenentatge
  • Els grills. Es tracta de simpàtics personatges que acompanyen l’infant en els seus aprenentatges des dels materials. El material manipulatiu del projecte es presenta a dins de la caseta dels grills, reforçant així el vincle dels nens i nenes amb aquests petits personatges.

Material per al professor

  • Guia didàctica amb les orientacions per treballar amb el projecte, la descripció de les sessions seguint la metodologia activa, les indicacions sobre els materials a emprar i el treball de metacognició amb rutes per pensar i passarel·les...
  • Recursos digitals per preparar les classes amb explicacions sobre com desdenvolupar a l’aula els continguts. S’inclou un treball específic de metacognició a fi que els alumnes siguin conscients de com aprenen i d’allò que aprenen.
  • Rúbriques d'avaluació per aprendre a partir de l'observació de com l'infant s'enfronta a les dinàmiques proposades, l'escolta dels descobriments de l'infant i la concreció del contingut mitjançant la realització de la fitxa.

Meterial per a l'aula

  • Casa que conté diferents materials que permeten que l'alumne pugui descobrir relacions que l'ajuden a comprendre conceptes.
  • Blocs lògics per treballar criteris de classificació; grills per treballar el concepte de nombre per composició; reglets per establir relacions espacials i fer futures relacions numèriques, balances per comprovar relacions d'equivalència, conèixer els nombres, sumar i restar...

Entorn digital

 

El projecte Cric-Crac t'ofereix la possibilitat de treballar amb els materials en format digital en un entorn digital amb multitud de recursos que podràs utiltizar per a la preparació de les clases (programacions, rúbriques, plantilles, metacognició, intel·ligències múltiples...) i en el desenvolupament de l'activitat a l'aula.

Top