• Biologia i geologia - Construïm Secundària

Biologia i geologia - Construïm Secundària

Biologia i geologia - Construïm Secundària

Una didàctica a la mida de cada docent

Dues propostes per treballar els continguts. L’estructura de les unitats permet treballar els continguts, primer, mitjançant una seqüència didàctica d’activitats i, posteriorment, assentar els continguts teòrics, o bé es pot seguir el procés invers: treballar primer aquests continguts i posteriorment fer les activitats corresponents.

Aprendre per un mateix

Una filosofia didàctica que promou que l’alumnat adquireixi continguts i procediments al llarg del procés de resolució de les diferents activitats. Una visió aplicada dels coneixements que permetrà dotar-los de significat, facilitant així la motivació de l’alumnat.

Alumnes conscients dels beneficis d’aprendre

Els alumnes relacionaran els coneixements amb fets quotidians reconeixibles i propers a ells i en descobriran la utilitat per a les seves vides.

I també: múltiples opcions per al treball cooperatiu, activitats de síntesi, vocabulari, mapes conceptuals, activitats interactives, experiments per dins o fora del laboratori i la Revista de ciència, amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa, la comprensió lectora i l’escriptura.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions, vídeos, enllaços a recursos externs, activitats interactives, autoavaluacions, mapes conceptuals interactius...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats d'ampliació i reforç i activitats cooperatives
  • Avaluació inicial
  • Avaluació de les unitats didàctiques
  • Avaluació final 
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, de les activitats d'ampliació i reforç i de les avaluacions

Mostra de recursos

Baixa't una mostra dels recursos per als professors del llibre de Biologia i Geologia de 1r d'ESO (Unitat 3).

Descarregar mostra

Material per a l'alumne

1r ESO

3r ESO

4t ESO
1r ESO
 
1. L’Univers i el sistema solar
2. L’Atmosfera
3. La hidrosfera
4. La geosfera
5. Processos geològix externs
6. Processos geològics inerns
7. Les cèl·lules i els organismes
8. La Terra, un planeta on hi ha vida
9. La nutrició dels éssers vius
10. La relació dels éssers vius
11. La reproducció dels éssers vius
3r ESO
 
1. El cos humà
2. Aliments i nutrients
3. La utilització dels nutrients
4. El transport de substàncies a l'organisme
5. La coordinació de l'organisme
6. Els sentits i l'aparell locomotor
7. La reproducció
8. La salut i la malaltia
9. Riscos geològics
10. Ecosistemes
11. L’activitat humana i el medi
4t ESO
 
1. La reproducció cel·lular
2. L'herència biològica
3. Gens i manipulació genètica
4. L'evolució dels éssers vius
5. Canvis en els ecosistemes
6. L’estructura de la terra
7. El moviment dels continents
8. L’edat de la terra
9. La història de la terra i la vida

 

Top