Nens tocant instruments diferents amb la seva mestra

Logo del projecte de Música d'Educació Infantil

Et presentem un mètode de Música per a nens i nenes de 3 a 5 anys, centrat en la vivència de la música com a forma d'adquirir les capacitats musicals, en l’experimentació de sensacions i emocions amb el propi cos i en el desenvolupament de la intel·ligència musical a partir de l’experiència, la imitació i el joc.

El mètode treballa d’una manera especial la creativitat i l’expressió musical i corporal per mitjà del ritme i la melodia i afavoreix l’experimentació amb els instruments i el so.

Materials per a l’alumne

El projecte es compon d’un quadern de fitxes, un cançoner i un CD amb cançons i audicions per a cada curs.

* El projecte té continuïtat amb els materials de música de Cruïlla per a Primària.

Quaderns 

Els quaderns plantegen entre 25 i 30 sessions de treball amb diverses activitats d’aprenentatge suggerides al mestre o la mestra. Es poden dur a terme a l’aula, amb els materials del projecte i d’altres materials habituals a les aules d’infantil. Les sessions es tanquen amb el treball de la fitxa com una activitat més.

Cançoner 

El cançoner conté vuit cançons per aprendre-les durant el curs. Pretén que els infants se'l mirin com si fos un conte, que comparteixin les cançons i les cantin a casa, tot recordant les activitats que han fet a la classe de música amb cada una.

Materials per al mestre o la mestra i per a la classe

Per afavorir el treball col·lectiu i motivador, el material per al professorat es presenta en format de Guia digital, que inclou:

 

Materials de l’alumne 

Els materials de l'alumne digitalitzats per projectar a la pissarra digital, enriquits amb recursos multimèdia i personalitzable per part del mestre o la mestra, que hi poden afegir continguts propis.

Guia didàctica 

Els recursos de la guia didàctica: programació, sessions de treball, graelles d’observació imprimibles, partitures, a més, el mestre o la mestra també disposen del CD amb les cançons i audicions del curs.

Top