Quaderns Pont

La col·lecció Quaderns Pont està orientada al treball sistemàtic d'aprenentatges bàsics.

La col·lecció Quaderns Pont està orientada al treball sistemàtic d'aprenentatges bàsics perquè els infants que es troben entre l'Educació Infantil i l'inici de la Primària puguin consolidar les bases que els facilitaran els aprenentatges posteriors. 

La col·lecció consta de 3 quaderns, cada un dels quals tracta un aspecte concret, de llengua matemàtiques

Penso i calculo

Quadern d'activitats per treballar el càlcul i les operacions matemàtiques: sumes i restes. Inclou suggeriments per fer material manipulatiu i treballar les matemàtiques. 

VEURE UNA MOSTRA

Paraules per llegir

Quadern d'activitats per treballar l'agilitat lectora.

VEURE UNA MOSTRA

Paraules per escriure

Quadern per practicar el pas de la lletra de pal a la lletra lligada i començar a practicar la cal·ligrafia.

VEURE UNA MOSTRA

Entorn digital de Quaderns Pont

Amb activitats també disponibles en app per tauleta

Top