Revola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis

A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, en el món...

Proyecto Revuela

Revola és el nou projecte educatiu d’SM per a Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.

Creiem en els projectes que acompanyen i creixen amb els alumnes des d’Infantil fins a Batxillerat, perquè pensem que així és com ha de ser. Desenvolupar-nos amb ells i adaptar-nos a les seves necessitats partint d’una mateixa base que va fluint amb el seu creixement.

Apostem per un projecte integral amb unes sòlides bases metodològiques i pedagògiques per a l’aprenentatge, a partir de:

 • Creació de situacions d’aprenentatge
 • Desenvolupament de les competències dels alumnes
 • Foment d’un aprenentatge actiu, pràctic i vivencial
 • Proposta de reptes significatius, rellevants i motivants
 • Proposta del treball inductiu i de la seva transferència
 • Activitats d’atenció a la diversitat i d’avaluació
 • ...

Ens volem adaptar a les diferències de grups i d’escoles, i és per això que oferim un material flexible i modular a fi d’abordar diferents situacions d’aprenentatge, per mitjà de:

 • Blocs de contingut
 • Diferenciació d’aquests blocs per colors
 • Doble seqüenciació de continguts per triar
 • Diferents itineraris d’aprenentatge
 • Foment de l’autonomia pedagògica del professor i del centre
 • Personalització dels materials
 • Flexibilitat en l’ús dels recursos

UN PROJECTE FET PER PROFESSORS I PER A PROFESSORS

No hem partit d’un concepte abstracte, creat deductivament des de l’editorial, sinó que hem posat a prova unitats model amb 150 professors en actiu que ens han ajudat a construir-lo, guiant-ne la creació i recolzant-nos en els punts forts per acostar-nos tant com sigui possible a la realitat de les aules.

Dissenyat per i per a una generació activa de professors i alumnes que fomenta l’ètica de la cura i la ciutadania global.

D’aquesta manera t’acompanyarem en la implantació de la nova llei educativa i junts farem front als reptes i desafiaments dels pròxims cursos.

Amb aquest projecte ens marquem quatre propòsits ambiciosos:

 1. Donar resposta a la necessitat de transformació social.
 2. Desenvolupar un nou model de persona.
 3. Acompanyar en els desafiaments que planteja el nou currículum.
 4. Garantir una educació equitativa i de qualitat, que promogui oportunitats d’aprenentatge per a tothom.

Som conscients de la dimensió i de l’enorme dificultat que suposen aquests propòsits, i per això apostem per fer-ho a partir de petits grans canvis; només així s’aconsegueix una vertadera transformació. Volem començar per “revolar” el que tenim a prop per anar “revolant” el món que ens envolta. Revola la teva aula, revola la teva escola, revola l’educació, revola el teu món.

US ACOMPANYEM DAVANT ELS DESAFIAMENTS QUE IMPLICA LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

Quins canvis comporta la nova llei?

Si vols saber més coses sobre la LOMLOE entra a Thrivu, la comunitat de professors d’SM. Hi trobaràs l’espai Nou currículum, amb totes les novetats que porta la nova llei.

COM PLANTEGEM L’APRENENTATGE A REVOLA?

Partim dels eixos següents::

APRENDRE A CUIDAR, que inclou educar per a una ciutadania global, tenint en compte el benestar socioemocional, l’ètica de la cura i la ciutadania.

PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE a partir de materials modulars, flexibles, eines de personalització, itineraris d’aprenentatge i editabilitat.

APRENENTATGE COMPETENCIAL per mitjà del treball en situacions d’aprenentatge, reptes, feedback constant, rúbriques, evidències d’aprenentatge i avaluació competencial.

ACCESIBILITAT DE L’APRENENTATGE partint d’una aposta escrupolosa per l’atenció a la diversitat (DUA: Disseny Universal d’Aprenentatge), a partir de la bastimentada, dels recursos de suport i de materials manipulatius, entre molts altres elements.

APRENENTATGE DIGITAL en un nou escenari digital personalitzable que advoca pel desenvolupament de competències digitals.

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Aprendre a cuidar. Projecte Revola
Llegeix més

Accessibilitat de l’aprenentatge

Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge digital

Aprenentatge digital. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top