Aprenentatge digital. Projecte Revola

Un sol projecte, dos models d’aprenentatge

Aprenentatge digital

Un sol projecte, dos models d’aprenentatge

Dos models d’aprenentatge

Nou escenari d’aprenentatge

Els continguts Revola s’organitzen en situacions d’aprenentatge competencials que es treballen a partir de:

 • els llibres de text
 • versió 100% digital per ser utilitzada en models 1x1 (amb total interactivitat i traçabilitat)

Revola digital, el nou projecte educatiu d’SM, és l’entorn digital SM, construït a mida i en col·laboració amb docents amb l’objectiu d’afrontar els reptes del nou currículum d’una manera progressiva i amb sentit.

Ofereix variats i abundants continguts digitals, recursos i eines a fi de facilitar l’aprenentatge.

Revola digital

Està disponible per a tots els nivells educatius, cursos i àrees del projecte Revola des d’SM Aprenentatge:

Espai digital

Aprenentatge digital

Situacions d’aprenentatge digitals

Aprenentatge digital

Eines d’avaluació i seguiment

Hem adaptat l’avaluació al model digital:

 • El dossier d’aprenentatge digital és un espai en què l’estudiant podrà valorar el grau d’assoliment dels seus objectius d’aprenentatge partint de l’anàlisi de les evidències clau identificades en cada situació. Hi podrà afegir les seves pròpies evidències i també reflexionar sobre els seus processos d’aprenentatge.
 • El panell de seguiment de tasques mostra la relació de les propostes assignades i l’estat en què es troben. Nous panells recullen l’activitat a Revola digital i ajuden el professorat a ajustar i a reorientar el procés d’aprenentatge. El model d’avaluació a Revola proposa una recollida d’informació a partir de múltiples evidències d’aprenentatge de diversos tipus (activitats de resposta oberta, activitats amb correcció automàtica, organitzadors gràfics, pluges d’idees...). Diferents tipus d’agrupament (individuals, en equip i en gran grup).
 • Instruments d’avaluació que fomenten l’autonomia de l’alumne proposant:
  • Llistes de control
  • Escales de valoració
  • Rúbriques d’autoavaluació
 • Banc d’activitats desenvolupades per SM a partir del qual els docents poden elaborar les seves pròpies proves d’avaluació.

En definitiva, Revola digital ofereix autonomia al docent per personalitzar els itineraris d’aprenentatge i l’organització dels continguts.

A més a més, la biblioteca de recursos Revola recull nombroses propostes de suport a la diversitat dels alumnes i un repositori personal perquè cada professor hi pugui incorporar i compartir els seus propis materials i activitats.

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Aprendre a cuidar. Projecte Revola
Llegeix més

Accessibilitat de l’aprenentatge

Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge competencial

Aprenentatge competencial. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top