Aprenentatge competencial. Projecte Revola

Situacions d’aprenentatge i reptes

Aprendizaje competencial

Revola, el nou projecte educatiu d’SM, aposta per un aprenentatge competencial que permeti a l’alumne transferir els seus coneixements a situacions de la vida real i aconseguir, d’aquesta manera, una més bona adaptació al medi en què vivim.

Secuencia de aprendizaje APRENDO

Tots els elements que constitueixen el procés d’aprenentatge competencial s’integren en situacions d’aprenentatge.

Aquestes situacions contextualitzades impliquen la posada en pràctica, de manera integrada, de competències i sabers, a partir d’un problema motivador, rellevant i significatiu.

En cada situació, l’alumne treballa de manera pràctica seguint la seqüència d’aprenentatge, APRENC, que finalitza amb un lliurament o repte:

 • Activar
 • Processar
 • abstReure
 • comprEndre
 • coNsolidar
 • Desafiar
 • prOduir

Avaluació

L’estructura curricular de la LOMLOE estableix que l’avaluació s’ha de basar en el grau de desenvolupament de les competències establertes.

Seguint aquest esquema, Revola presenta un model d’avaluació integral a partir d’evidències clau.

Com avaluem?

El model d’avaluació a Revola proposa una recollida d’informació basada en:

 • Evidencies d’aprenentatge de diversos tipus (activitats, organitzadors gràfics, pluges d’idees...)
 • Diferents classes d’agrupament (individuals, en equip i en gran grup)
 • Instruments d’avaluació que fomentaran l’autonomia de l’alumne (llistes de control, escales de valoració i rúbriques)

Proposem:

 • Avaluació de diagnòstic
 • Avaluació de continguts
 • Avaluació de continguts adaptats
 • Avaluacions acumulatives
 • Avaluació final
 • Avaluació d’adaptació curricular
 • Rúbriques competencials (alumne i professor)
 • Rúbriques del repte (alumne i professor)
 • Registre d’alumnes
 • Autoavaluacions interactives
 • Avaluacions assignables
 • Generador d’exàmens

La innovació pedagògica i educativa ha de passar per un replantejament profund i un canvi en les maneres d’avaluar. Al darrere del projecte Revola hi trobaràs un model d’avaluació complet i integral que no deixa cap "cap per lligar".

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Aprendre a cuidar. Projecte Revola
Llegeix més

Accessibilitat de l’aprenentatge

Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge digital

Aprenentatge digital. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top