Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Ciutadania i “Ciutadania”

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Revola, el nou projecte educatiu d’SM, pren com a punt de partida els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), aprovats per l’Assemblea General de l’ONU, a fi de plantejar situacions i reptes que busquen la transformació social i ambiental.

Objectius de desenvolupament sostenible

Per donar resposta a aquesta transformació cal desenvolupar un nou model de persona. Persones que se sàpiguen cuidar i cuidar els altres, que entenguin la cura des d’una perspectiva global.

Revola treballa la competència d’Aprendre a cuidar, que proporciona a l’alumne les competències necessàries per al seu desenvolupament personal i perquè participi de manera activa en la societat i en la cura del seu entorn. Aquesta competència es desenvolupa a partir de quatre dimensions:

Dimensions de la competència aprendre a cuidar

Des d’SM hem elaborat una seqüenciació transversal per treballar objectius de sostenibilitat i objectius vinculats amb la competència.

Indicadors, descriptors i exercici

 

Aprendre a cuidar a fi de formar ciutadans globals i compromesos, que posa el focus en la importància del desenvolupament de competències emocionals d’una manera rigorosa, contínua i coherent, i que uneix alumnes, docents i famílies. Treballem partint del següent model de competències emocionals:

Model de competències emocionals

 

És necessari un treball conscient de les emocions, ja que està demostrat científicament que aquestes últimes condicionen absolutament qualsevol aprenentatge de la vida. Així doncs, és un deure parar l’atenció suficient i necessària per obtenir un progrés saludable i emocionalment positiu.

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Accessibilitat de l’aprenentatge

Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge digital

Aprenentatge digital. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge competencial

Aprenentatge competencial. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top