Anàlisi de dades a l'escola: futur o present?

Com podem transformar les dades en informació? Com ens poden ajudar a prendre decisions i a interpretar les necessitats dels nostres alumnes i del nostre centre?

Cultura de dades a l'escola

Actualment vivim en una societat saturada de dades, i els centres educatius no són gens aliens a aquesta realitat. Recopilem dades sobre el rendiment escolar, recollim les qualificacions dels nostres alumnes, en monitorem l'assistència

Moltes d'aquestes dades poden ser valuoses, però, per si mateixes, no serveixen gaire per a res. No ens donen orientacions de cara a la presa decisions ni tampoc ens asseguren la sostenibilitat dels nostres centres.

Així doncs, com podem transformar les dades en informació valuosa i útil? Perquè aquestes dades ens aportin valor a l'hora de prendre decisions les hem d'estudiar, interpretar i analitzar. Només amb l'anàlisi de dades (o learning analytics) tindrem una perspectiva del que funciona i el que no i podrem implementar noves polítiques educatives. També podrem ajustar les sessions de treball a les necessitats dels nostres alumnes, a més d'identificar quines parts dels temaris necessiten una nova explicació, o fins i tot ajudar a reduir l'abandonament escolar.

«Per primer cop ens trobem davant una eina empírica per entendre com aprenem i com ensenyem»

Mayer-Schönberger, professor de Governança i Regulació d'Internet a l'Oxford Internet Institute

Educació personalitzada i aprenentatge adaptatiu

L'ús de l'analítica de dades té el seu màxim exponent en l'aprenentatge adaptatiu, ja que suposa que aquesta mena d'aprenentatge es va adaptant i modificant en temps real en funció de les necessitats i progressos detectats a partir de l'anàlisi de dades. D'aquesta manera és possible millorar la confecció d'esquemes de docència-aprenentatge multidispositiu que promouen la investigació individual i l'experimentació.

Anticipació al problema

Atès que analitzar la informació ens permet fer diagnòstics en tems real, l'anàlisi de dades a l'escola també s'està convertint en una eina important a l'hora de detectar casos de risc, com ara l'abandonament escolar, i actuar abans que arribi el problema. 

«Si els professors són conscients de la situació individual de cada estudiant poden intervenir de manera anticipada. Aquest fet és especialment important en el cas d'estudiants amb necessitats especials, com ara la dislèxia, que requereixen ajuda addicional per superar determinades barreres»

Óscar Sanz, director d'Educació de Microsoft Ibérica

Com et pot ajudar l'ecosistema SM Educamos en l'anàlisi de dades

Crear una cultura de les dades a l'escola és un procés gradual que demana canvis en els hàbits, en les actituds i fins i tot en els recursos. Ara bé, un cop establerta és molt fàcil de mantenir. Per mesurar els resultats i actuar en funció de les dades disponibles necessitarem la participació col·lectiva de tot el centre.

L'ecosistema SM Educamos pot ajudar en aquest procés de transformació, ja que és capaç d'unificar la informació i processar-la de manera àgil amb l'objectiu de definir tendències i prendre decisions conseqüents.

SM Educamos

Per tal de convertir les dades en un element d'ajuda en el dia a dia de directors, administradors i professors són imprescindibles la rapidesa i la facilitat per configurar els nostres propis indicadors i crear un quadre de comandament adaptat al nostre perfil.

SM Educamos emmagatzema al núvol tota la informació, incloent-hi les interaccions amb professors, alumnes i famílies. Per poder explotar aquestes dades en un únic centre o en l'àmbit institucional disposem de l'analítica de dades per mitjà de Microsoft Power BI (Business Intelligence), que és capaç d'establir mètriques basades en el rendiment acadèmic, en la sostenibilitat de la gestió econòmica i en la gestió de persones.

L'objectiu és proporcionar a la institució i a l'escola informació de rellevància per a una presa de decisions objectiva i predictiva basada en l'anàlisi.

Afegeix un nou comentari

Top