Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola

Diversitat i inclusió

Accessibilitat de l’aprenentatge

Revola, el nou projecte educatiu d’SM, ofereix mesures d’accessibilitat i d’atenció a la diversitat a fi de garantir que tots els alumnes desenvolupen les competències necessàries destinades a assolir els objectius marcats per la nova llei educativa.

Seguint les pautes del Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA), Revola respon a les següents preguntes:

Pautes del Disseny Universal d’Aprenentatge

A Revola s’atén la diversitat d’una manera global a partir de:

 1. La metodologia competencial del projecte en totes les situacions d’aprenentatge
 2. Per mitjà dels recursos per als alumnes
 3. Mitjançant recursos oferts al docent
 4. Amb programes d’atenció a la diversitat (de venda independent)

1. Metodologia competencial

A Revola s’atén la diversitat d’una manera global a partir de la metodologia competencial del projecte en totes les situacions d’aprenentatge:

 • Presentació visual i suport amb icones
 • Tipografia específica per facilitar la lectura i l’aprenentatge
 • Estratègies de pensament
 • Escenaris cooperatius

2. Recursos de l’alumne

 • Apps de paper
 • Quadern per facilitar el canvi d’etapa (1.º EP)
 • Quadern de lectoescriptura i resolució de problemes (1.º EP)
 • Plantilles per a la comprensió i elaboració de textos i activitats
 • Adaptació curricular (de venda independent)

3. Recursos del professor

 • Videotutorials
 • Fitxes de consciència fonològica (1.º EP)
 • Apps de paper adaptades
 • Fitxes de reforç, consolidació i ampliació
 • Fitxes adaptades
 • Adaptació curricular per àrea
 • Cercador d’activitats catalogades per nivell de dificultat
 • Cercador de recursos
 • Materials manipulatius (material d’aula)

4. Programes transversals d’atenció a la diversitat

Programa d’Educació Emocional: Revola aposta per treballar l’àmbit relacional dels alumnes a partir d’un programa, anomenat Look inside, basat en un model de competències emocionals que ordena el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular les emocions.

Programa d’Aprenentatge cooperatiu: A Revola no ens fixem en el que fem, la tasca, sinó en com ho fem, la rutina. És a dir, posem el focus en un escenari cooperatiu, en què tots ens necessitem. D’aquesta manera, el treball cooperatiu s’entén com una bastimentada que afavoreix l’atenció a la diversitat a l’aula.

Programa d’Aprenentatge cooperatiu

  
Programa Estratègies de pensament:
També enteses com una bastimentada per facilitar l’aprenentatge, les estratègies de pensament se seqüencien segons la funció cognitiva que es treballarà i el nivell maduratiu dels alumnes.

Programa Estratègies de pensament

  
Programa Expressió i comunicació:
Té com a objectiu desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, que inclou de manera transversal l’expressió, oral i escrita, per a totes les àrees de l’etapa.

Perquè ens importen la diversitat i la inclusió, perquè sabem que és un dels desafiaments més complexos per al professor en el seu dia a dia, perquè cada aula és única i perquè pensem que la diversitat enriqueix quan es tenen mitjans adequats per treballar-hi, t’oferim tots aquests recursos.

 

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Aprendre a cuidar. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge digital

Aprenentatge digital. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge competencial

Aprenentatge competencial. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top