Accessibilitat de l’aprenentatge. Projecte Revola

Diversitat i inclusió

Accessibilitat de l’aprenentatge

Revola, el nou projecte educatiu d’SM, ofereix mesures d’accessibilitat i d’atenció a la diversitat a fi de garantir que tots els alumnes desenvolupen les competències necessàries destinades a assolir els objectius marcats per la nova llei educativa.

Seguint les pautes del Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA), Revola respon a les següents preguntes:

Pautes del Disseny Universal d’Aprenentatge

A Revola s’atén la diversitat d’una manera global a partir de:

 1. La metodologia competencial del projecte en totes les situacions d’aprenentatge
 2. Per mitjà dels recursos per als alumnes
 3. Mitjançant recursos oferts al docent
 4. Amb programes d’atenció a la diversitat (de venda independent)

1. Metodologia competencial

A Revola s’atén la diversitat d’una manera global a partir de la metodologia competencial del projecte en totes les situacions d’aprenentatge:

 • Presentació visual i suport amb icones
 • Tipografia específica per facilitar la lectura i l’aprenentatge
 • Estratègies de pensament
 • Escenaris cooperatius

2. Recursos de l’alumne

 • Apps de paper
 • Quadern per facilitar el canvi d’etapa (1.º EP)
 • Quadern de lectoescriptura i resolució de problemes (1.º EP)
 • Plantilles per a la comprensió i elaboració de textos i activitats
 • Adaptació curricular (de venda independent)

3. Recursos del professor

 • Videotutorials
 • Fitxes de consciència fonològica (1.º EP)
 • Apps de paper adaptades
 • Fitxes de reforç, consolidació i ampliació
 • Fitxes adaptades
 • Adaptació curricular per àrea
 • Cercador d’activitats catalogades per nivell de dificultat
 • Cercador de recursos
 • Materials manipulatius (material d’aula)

4. Programes transversals d’atenció a la diversitat

Programa d’Educació Emocional: Revola aposta per treballar l’àmbit relacional dels alumnes a partir d’un programa, anomenat Look inside, basat en un model de competències emocionals que ordena el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular les emocions.

Programa d’Aprenentatge cooperatiu: A Revola no ens fixem en el que fem, la tasca, sinó en com ho fem, la rutina. És a dir, posem el focus en un escenari cooperatiu, en què tots ens necessitem. D’aquesta manera, el treball cooperatiu s’entén com una bastimentada que afavoreix l’atenció a la diversitat a l’aula.

Programa d’Aprenentatge cooperatiu

  
Programa Estratègies de pensament:
També enteses com una bastimentada per facilitar l’aprenentatge, les estratègies de pensament se seqüencien segons la funció cognitiva que es treballarà i el nivell maduratiu dels alumnes.

Programa Estratègies de pensament

  
Programa Expressió i comunicació:
Té com a objectiu desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes, que inclou de manera transversal l’expressió, oral i escrita, per a totes les àrees de l’etapa.

Perquè ens importen la diversitat i la inclusió, perquè sabem que és un dels desafiaments més complexos per al professor en el seu dia a dia, perquè cada aula és única i perquè pensem que la diversitat enriqueix quan es tenen mitjans adequats per treballar-hi, t’oferim tots aquests recursos.

 

Si vols saber més coses sobre el Projecte Revola

et convidem a llegir els següents articles, en què aprofundirem en cadascun dels seus eixos:

Eixos RevolaRevola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis. A la teva aula, a la teva escola, en l’educació, al món...

Més informació a Thrivu, la teva comunitat de professors a SM

Afegeix un nou comentari

Related Posts

Revola, el nou projecte educatiu d’SM

Revola és el nou projecte educatiu d’SM que aposta pels petits grans canvis
Llegeix més

Aprendre a cuidar. Projecte Revola

Aprendre a cuidar. Projecte Revola
Llegeix més

Aprenentatge digital

Aprenentatge digital. Projecte Revola
Llegeix més

Personalització de l’aprenentatge

Personalització de l’aprenentatge. Projecte Revola
Llegeix més

See all Posts

Top