Política de privadesa

www.cruilla.cat (d'ara endavant cruilla.cat) és un lloc web propietat d’Editorial Cruïlla (d'ara endavant Cruïlla) amb domicili al carrer Nàpols, 249, 1r, 08013, Barcelona i CIF A-08934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 6.233, llibre 5.522, foli 15, a la secció segona de Societats, full 73.853.

Adreça electrònica: contacte@cruilla.cat. Telèfon: 902 12 33 36 / 91 208 04 04

Les dades de caràcter personal que ens facilitis a través del web cruilla.cat s'incorporaran en un fitxer automatitzat. La titularitat i responsabilitat del fitxer correspon a Cruïlla, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Cruïlla utilitzarà aquestes dades tant per gestionar les diferents seccions del web com per enviar-te, en el futur i per qualsevol mitjà, comunicacions i ofertes comercials dels seus productes i serveis o bé dels productes i serveis d'entitats vinculades a Cruïlla (www.grupo-sm.com) fonamentalment relacionats amb els àmbits editorial, de formació i educació. Amb totes dues finalitats, Cruïlla podrà comunicar les teves dades a aquestes entitats.

Si fossis menor d'edat, per donar-nos les teves dades, necessitaràs l'autorització prèvia del teu pare, la mare o el representant legal, que hauran de llegir i acceptar aquesta política de privadesa pel procediment habilitat a aquest efecte.

Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació o oposició i cancel·lació via e-mail a l'adreça contacte@cruilla.cat indicant ‘LOPD’ a l'assumpte, o bé per correu postal al Departament de Màrqueting de Cruïlla, a l'adreça c. Nàpols, 249, 1r, 08013, Barcelona.

 

Foreign Rights Section Privacy Policy

We collect personal information you provide when you use the Foreign Rights Contact Form automatically in an information data file. The file and its responsibility are owned by Editorial Cruïlla.

We protect your personal information using security measures to effectively assure the security and privacy of the sensitive information.

Cruïlla will use your personal information for both replying questions and sending, by different means, any information we think might interest you or commercial offers about our products and services as well as those of the entities of Grupo SM (www.grupo-sm.com) mainly related to publishing and education. We may share your personal data with any of these entities for any of these purposes.

You may exercise your rights of access, rectification, opposition and cancellation over your personal information sending an e-mail to contacte@cruilla.cat indicating ‘LOPD’ in the subject or by sending a letter to Cruïlla's Marketing Department (Adress: C. Nàpols, 249, 1r, 08013, Barcelona).