Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l'objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l'alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
· apostrofació de l'article · femení singular -a (excepcions) · femení plural -es (-ca / -ques,-ga / -gues, -ja / -ges, -ça / -ces, -gua / -gües, -qua / -qües) · contracció: a, de + article · o oberta, o tancada · e oberta, e tancada · o / u, a / e en posició àtona · classes de paraules segons la síl·laba tònica · accentuació (agudes, planes, esdrúixoles)
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari