Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l’objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l’alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
• -p / -b, -t / -d, -c / -g (normes ortogràfiques) • p / b en síl·laba inversa • conte, compte, comte • tan, tant; quan, quant • adverbis i gerundis acabats en -nt • adjectius acabats en -ant, -ent • l·l • m / n (normes ortogràfiques) • a l'hora, alhora; a les hores, aleshores • en l'aire, enlaire
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari