Llibres de text

Torna al llibre anterior
Quadern d'exercicis per reforçar els continguts ortogràfics de la llengua catalana.
Sinopsi: 
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinades a reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models de resolució amb l’objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l’alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Índex: 
• apostrofació: l’article, excepcions • apostrofació: l’article en noms propis • contracció (article + a, de, per) • a l’hora, alhora • femení -a / masculí -e (excepcions: -ista, -ma, -arca, -cida) • plurals en -es, plurals en -os • o / u en posició àtona • o oberta, o tancada: posició de l’accent • a / e en posició àtona (vocal neutra) • e oberta, e tancada: posició de l’accent • derivats verbals: o / u, a / e • accentuació • valor significatiu de l’accent
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari