Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Lengua castellana. 3 Primaria. Construïm. Illes Balears

Llibre digital

Autors:

Interlínea, SL, Gómez Nicolau, Montserrat, Fuster Enebral, Esther

Il·lustracions:

Sales Roqueta, Jordi, Llenas Serra, Anna
Versió digital del llibre Llengua catalana 3 Primària. Illes Balears del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l’escolta activa i el diàleg constant amb l’escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famílies els reptes de l’educació davant les noves situacions socials.

Les claus del projecte són:

PROJECTE GLOBAL
Seqüencia els continguts de tots els cursos de l’etapa d’Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.

COMPETÈNCIES
Orienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.

INNOVACIÓ
Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l’aula que reforcen l’enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l’escola i l’èxit educatiu.

PROXIMITAT
Ofereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l’activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web.

COMPROMÍS
S’implica decididament amb l’escola i les famílies en el compromís d’educar els ciutadans del futur.
Índex: 
Unidad 1 ¿SABRÍAS...? CUIDAR UNA MASCOTA
El diálogo. Tipos de frases. Los signos de puntuación. Las palabras compuestas

Unidad 2 ¿SABRÍAS...? RECONOCER HÁBITATS
El texto descriptivo. Los nombres comunes y propios. La Ñ, la CH, la Z y la C. Los prefijos

Unidad 3 ¿SABRÍAS...? VALORAR TRADICIONES
La carta. El nombre: género y número. Las letras G y Q. Los sufijos

Proyecto trimestral 1
RINCÓN DE LENGUA

Unidad 4 ¿SABRÍAS...? SER PERIODISTA
La noticia. El adjetivo. Palabras con H. Precisión de vocabulario

Unidad 5 ¿SABRÍAS...? EXPLICAR HISTORIAS
Los textos de opinión. Los determinantes. La Y y la LL. Los sinónimos

Unidad 6 ¿SABRÍAS...? RESOLVER PROBLEMAS 
Los juegos de palabras. El verbo. La B y la V. Los antónimos

Proyecto trimestral 2
NOS DIBUJAMOS

Unidad 7 ¿SABRÍAS...? PREPARAR UNA COMIDA
Las instrucciones. Los pronombres personales. La J y la G. Las definiciones

Unidad 8 ¿SABRÍAS...? INVENTAR ALGO
Las vivencias personales. El verbo: persona, tiempo y número. La C y la Z. Las frases hechas

Unidad 9 ¿SABRÍAS...? CREAR UN MUNDO MEJOR
Los poemas. Los verbos irregulares. La separación silábica. Los refranes

Proyecto trimestral 3 LA REVISTA DE CLASE

Programación

 
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466136877
Codi: A151891
Projecte:
Construïm
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari