Nena escoltant música

TEMPO

Tempo, un projecte de música i dansa per a Educació Primària  que convida l’alumnat a descobrir el seu propi ritme, el seu tempo.

La música transcendeix la pròpia matèria i afortunadament forma part de la vida. És un espai obert generós, on caben tots els tempos. És una font de descobriment sensorial que t’ajuda a desenvolupar les teves capacitats per explorarpercebrereconèixer crear.

És per això que fent música ‒ja sigui cantantballantescoltantinterpretant creant‒ estem en un procés d’aprenentatge constant. És l’hora de divertir-nos fent música, d’aprendre a escoltar el nostre tempo i els tempos que ens envolten!

Els eixos del projecte

Nena escoltant música

Explorar i percebre

Inclou tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament de la capacitat de reconeixement visual, auditiu i corporal, “de fora cap a dins”.

Nena tocant un instrument

Interpretar i crear

Fa referència a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà del propi coneixement i l’ús de tècniques artístiques, “de dins a fora”.

Pentagrama

Ser competent

Tempo facilita l’adquisició de les competències bàsiques pròpies de l’àmbit artístic i la seva avaluació segons les dimensions. També permet el treball de competències d’altres àmbits (lingüístic, educació en valors, digital i aprendre a aprendre).

Material de l' alumne

llibre de l’alumne

El llibre de l’alumne, que combina els continguts teòrics amb activitats de consolidació i espais pensats per a poder escriure.   

Espiralat

Espiralat, de manera que és més pràctic per als nens i nenes.

Material de l'alumne

Amb fulls perforats que es desprenen per poder arxivar-los (a Cicle Inicial).

Material de l'alumne

Amb codis QR per accedir directament a les audicions (a Cicle Mitjà i Cicle Superior).

Material de l'alumne

Amb crides a les audicionsàudios cançons disponibles a l’espai digital.

 

Material del mestre

Els recursos didàctics del docent de Tempo, en format digital, t’ajudaran a desplegar totes les possibilitats que t’ofereix el projecte. A més del llibre digital, a l’entorn digital disposaràs d’aquests recursos didàctics:

Tempo
• Programacions d'aula.
• Solucionaris de les activitats del llibre de l'alumne.
• Material de suport per atendre a la diversitat.
• Propostes d’avaluació.
• Excels d'avaluació segons les dimensions de l’àmbit artístic.
• Recursos complementaris (manipulatius, bibliogràfics i audiovisuals).
• Propostes de treball cooperatiu.

L'entorn digital del projecte

Tempo us dona accés, a tu i al teu alumnat, a un entorn virtual d’aprenentatge que conté un ampli repertori de recursos i funcionalitats.

 

L'entorn digital del projecte

Per al docent:

• Visor de les unitats didàctiques amb els continguts associats a les activitats enllaçats.
• Tots els recursos didàctics del docent (programacions d’aula, solucionaris, material de suport per atendre a la diversitat...).
• Tasques activitats complementàries per assignar a l'alumnat, amb traçabilitat.
• Eines de personalització de continguts i de generació d’activitats.
L'entorn digital del projecte

Per a l'alumnat:

• Visor de les unitats didàctiques amb els continguts associats a les activitats enllaçats.
• Tots els àudios associats al llibre de l’alumne (fragments d'obres musicals, audicions de la unitat i seleccions de cançons en versió cantada i instrumental).
• Seleccions de danses.
• Recursos complementaris.
• Activitats interactives.
• Autoavaluacions.

Vols saber-ne més?

Demandar una presentació comercial

Veure una mostra digital

Top