Logo Projecte Senders

Senders és aprenentatge per a la vida

Una proposta d'Aprenentatge basat en projectes. Senders neix de l'experiència i de la pràctica en centres i proposa aprendre reflexionant sobre l'acció. Creix i es desenvolupa amb tu, s'adapta de manera flexible al camí que tries recórrer a la teva aula.

Els projectes de Senders es plantegen en 3 fases

ACTIVACIÓ

Despertem la curiositat, observem la realitat i plantegem el repte. Comuniquem els objectius d'avaluació, activem coneixements previs, ens organitzem en equips cooperatius i realitzem el pla de treball.

COMPRENSIÓ

En aquesta fase ens dediquem a investigar en equip, construïm el coneixement, elaborem productes intermedis per resoldre el repte i avaluem amb l'objectiu de reorientar el procés d'aprenentatge. 

ACCIÓ FINAL

Solució creativa al repte amb tot el que s'ha après i investigat que presentem a la comunitat educativa entre equips de treball. Celebrem la nostra missió i reflexionem sobre el projecte.

 
Senders és aprenentatge per a la vida - Claus del projecte
Aprenentatge eficaç per a la vida
 

Tots els projectes parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte proper als interessos i la realitat de l’alumnat.

Tecnologia intel·ligent al servei de l'aprenentatge
 

Projectes personalitzats a la realitat de la teva aula. Facilita l'avaluació, la coordinació docent i ofereix eines per a la gestió dels equips i del treball cooperatiu.

Avaluació formativa i seguiment personalitzat
 

Acompanya el progrés de l’alumne en tot moment, ajudant-lo perquè sigui conscient del seu propi aprenentatge i oferint-li oportunitats per millorar.

MATERIALS

Alumnes
Entorn digital 

Té un itinerari del projecte, a més de poder treballar individualment i en equip

Quadern de treball

Itinerari del projecte, fulls de treball i sessions en diàleg amb l'entorn digital.

Mestres
Entorn digital
 

Itnerari del projecte, personalització, assignació d’activitats, visualització de seguiment i portafolis, a més d'eines cooperatives.

Guia didàctica digital
 

Programació de l’itinerari amb els continguts i la correspondència curricular, i amb orientacions didàctiques per a cada sessió de treball.

Acompanyament

Guies d'aprenentatge cooperatiu, aprendre a pensar i clima emocional integrades a la plataforma, i suggeriments didàctics.

Formació

Vídeos explicatius de l’entorn, sobre el model d’aprenentatge cooperatiu, i sobre les 12 tècniques cooperatives proposades.

* Els projectes de Senders plantegen dinàmiques de treball en gran grup, en equips i individuals. Per tal de poder desenvolupar les diferents activitats cal un ordinador i un projector per al mestre i un dispositiu per a cada equip de treball

El curs 2019-2020, projectes disponibles per a Cicle Superior de Primària.

Senders és un projecte que neix de l'experiència i la pràctica en centres.
Top