• Comunicació i persones

BUFEN VENTS DE CANVI A LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Guia sobre com ens podem anticipar als canvis que viu l'educació

Hi ha una necessitat de transformació sorgida com a conseqüència dels nous reptes i desafiaments a què s'enfronta la societat, en l'actualitat incrementats per la pandèmia de la Covid-19.

Aconseguir que tant les institucions educatives com els docents i les famílies s'involucrin en aquest procés demana una planificació estratègica, i et volem ajudar a assolir aquest objectiu.

Com cal abordar aquests canvis?

Hem desenvolupat una col·lecció de documents perquè ens serveixin de reflexió i anàlisi a l'entorn de temes nuclears que cada dia afronten els equips de titularitat de les institucions educatives.

Reflexionem sobre qüestions tan pertinents com ara:

 • Des d'on hem de partir per dissenyar un model d'actuació?
 • Com hem d'abordar la creació d'un pla de màrqueting educatiu?
 • Com podem implicar les persones en el procés de transformació dels nostres projectes?
En aquesta primera deriva…

Identifiquem quatre elements centrals que afecten el dia a dia dels nostres centres i que són clau per abordar aquest canvi:

 1. Visió
 2. Lideratge
 3. Acompanyament de persones
 4. Sostenibilitat econòmica

Dins de cada element hem de definir un model d'actuació en què ens puguem reflectir i per mitjà del qual puguem dur a terme tota una sèrie d'accions.

En què consisteix el model d'actuació? Quina n'és la visió?

El model d'actuació se centra a conèixer les necessitats reals i actuals que volem transformar. Per fer-ho, el nostre primer pas serà detectar aquestes necessitats i situar-nos en el context actual en què ens trobem.

Un cop detectades aquestes necessitats, el segon pas serà aprofitar la missió carismàtica de la institució a fi de crear una guia que serveixi de projecte de futur que inspiri i il·lusioni tota la comunitat educativa.

En darrer lloc, l'objectiu final serà compartir la guia amb el màxim nombre de persones del centre, en què es visualitzi de manera senzilla i pràctica com cal definir els valors del centre educatiu i que ens permeti saber quina missió té per, d'aquesta manera, aconseguir dibuixar un horitzó comú.

Qui porta el timó?

L'equip, i no pas els càrrecs unipersonals. Ens centrem a crear un model d'actuació de lideratge dins la institució adaptat a la nova realitat educativa que vivim, en desenvolupament constant, tant personal com professional, basat en equips i compromès a transmetre el signe d'identitat a tota la comunitat educativa.

Com ens podem fer càrrec de la nostra comunitat educativa?

Establirem un model d'actuació per al desenvolupament i el creixement de les persones que formen la institució, de manera que permeti el seu coneixement, en potenciï el talent i animi a la participació en la presa de decisions, a fi de fomentar un clima professional i emocional favorable al projecte institucional.

Quin paper té la sostenibilitat econòmica?

El de planificar polítiques de gestió basades en criteris econòmics ajustats a la visió de la institució.

Es tracta d'abordar la visió econòmica dels centres des d'una perspectiva global, sobre la base de la distribució solidària i l'optimització de recursos, i tot això ajustat a aspectes tècnics de professionalitat orientats a l'eficiència de la nostra missió.

Cada institució o centre educatiu, des de la seva pròpia identitat i visió, pot entendre aquest exercici com una guia per ajudar a analitzar la seva realitat i orientar els seus processos de canvi.

BAIXA'T LA BITÀCOLA INSTITUCIONAL

En aquesta bitàcola hi trobaràs:

 • una anàlisi de la realitat a què ens enfrontem
 • un model d'actuació
 • els elements des dels quals cal afrontar la transformació
 • orientacions per dur-la a terme

Emplena el formulari i rep la Bitàcola institucional al teu correu electrònic.

Bitácora institucional: una ruta de reflexión ante un proceso de cambio

Top