• Àgora Secundària

Àgora Secundària

ÀGORA

Àgora porta la religió catòlica a la plaça pública per a construir un coneixement a partir del diàleg amb la realitat dels alumnes.

L'àgora era la plaça pública de les ciutats gregues: constituïa un punt de trobada on els ciutadans es reunien per discutir els assumptes que els preocupaven. El Projecte Àgora de Cruïlla porta la religió a la plaça pública per construir un coneixement que sempre es troba en diàleg amb els interessos vitals dels alumnes i els reptes de la cultura en què ens trobem immersos. 

Com és Àgora?

L'ensenyament religiós no es construeix d’esquenes a la realitat, sinó en un diàleg permanent amb aquesta. El projecte Àgora per a secundària ofereix un punt de trobada entre la Bíblia i l'actualitat en el qual el diàleg fe-cultura esdevé el protagonista principal del projecte per mitjà de la paraula i el debat. 

El diàleg fe-cultura constitueix l'essència de la metodologia d'Àgora: vincula l'actualitat amb el contingut religiós i facilita un aprenentatge significatiu que ajuda els teus alumnes en la seva recerca d'identitat i ètica personal, afirmació de valors universals, consciència crítica i vivència espiritual. 

Eixos del projecte

El projecte Àgora facilita un aprenentatge competencial útil per a la vida dels alumnes, contribuint així a la seva formació integral i social. 

Mitjançant una doble mirada «a l'exterior» i «a l'interior», aquesta metodologia permet a l'alumne reconèixer i interpretar de forma crítica i coherent la realitat social que el rodeja i el món interior que l'habita. 

Es tracta d’una proposta que manté un equilibri perfecte entre els continguts curriculars i l'enfocament lúdic dinàmic

  • Actual. Adaptat a la realitat dels alumnes, amb propostes plenament recognoscibles per ells: personatges, cantants, pel·lícules,etc. 

  • Motivador. Fomenta la participació i el diàleg en cadascuna de les seccions amb temàtiques atractives per als alumnes. El plantejament gràfic, clar i senzill, n'afavoreix la metodologia. 

Material de l' alumne

Religió Catòlica 1r ESO

Religió Catòlica 2n ESO

Religió Catòlica 3r ESO

Religió Catòlica 4t ESO

Religió Catòlica 1r ESO
 
U1. Viure la creació 
U2. Elecció 
U3. Aliança 
U4. Reis i profetes 
U5. En l’origen del cristianisme. Jesús 
U6. Jesús, salvació i felicitat 
U7. Pentecosta, neix l’Església 
U8. Una comunitat anomenada Església 
U9. Celebrar la vida 
Annex
Religió Catòlica 2n ESO  
 
U1. Qui som?
U2. Oberts a Déu
U3. Déu es dóna a conèixer
U4. La fe d’un poble
U5. Com nosaltres
U6. Un Déu que és relació
U7. Els orígens del cristianisme
U8. Aneu per tot el món
U9. Protagonistes en l’imperi
Annex 
Religió Catòlica 3r ESO  
 
U1. En busca de la felicitat
U2. No tot és felicitat
U3. Triar bé, triar el bé
U4. El cristià cerca fer el bé
U5. Ser deixeble de
U6. Pertànyer al grup de Jesús
U7. Les arrels d’una Europa cristiana
U8. La cristiandat en l’edat mitjana
U9. Testimonis de la felicitat
Annex
Religió Catòlica 4t ESO  
 
U1. La religió
U2. Les religions
U3. Déu es manifesta. El cristianisme
U4. Jesús, el Messies
U5. Jesús, una vida plena
U6. Jesús, crida a la comunitat
U7. La comunitat dels cristians avui
U8. El regal de l’amor
U9. La civilització de l’amor
Annex

Material per al professor

Guia didàctica digital
El projecte Àgora inclou accés a Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant amb el material de l'alumne i els recursos i continguts web de l'entorn. 
 
L'entorn virtual d'aprenentatge integra nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions i vídeos, enllaços a recursos externs, activitats i continguts interactius... En la versió per al professor inclou tots els recursos necessaris per a la planificació de les classes:
 
  • Guia del professor 
  • Propostes d'avaluació 
  • Recursos per a l'atenció de la diversitat
  • Cine per a l’aula amb múltiples propostes. 
Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB

Botiga Digital

Botiga Digital

Des de la botiga digital de Construïm pots adquirir llicències digitals del llibres de l'alumne en cas que no disposis del llibre en paper o si la teva llicència ha caducat. Per activar les llicències entra a la secció 'Accés alumnes' del web i entra amb les teves dades d'accés o registra't si ets usuari nou. 

Accedir a la Botiga Digital

L' entorno digital Construïm

L’entorn digital Construïm inclou nombrosos continguts vinculats als continguts de les unitats que et permetran un treball integrat senzill a l’aula. A més, disposes de diversos recursos per atendre la diversitat a la teva aula, així com funcions de comunicació i seguiment dels alumnes.

Demandar una presentació comercial

Veure una mostra digital

 

Top