Inici
  Mapa
  Contacte
  Cercador
   Cerca llibres
Home > Llibres de text > Primària > Cicle superior. Material per a l´alumne > Coneixement del medi natural. 6 Primària. Nou projecte Un món per a tothom
Autors:Marta Vigo Anglada
Neus Agustí Cortina
Il·lustradors:Marie Nigot
Francesc Capdevila "Max"
Amadeu Blasco Feliu
Mercè Cartañà Arcediano
Javier Andrada Guerrero
 Tenllado Studio
Bartomeu Seguí i Nicolau
Preu: 
Núm. de sèrie:  N/A
ISBN: 9788466111881
Coneixement del medi natural. 6 Primària. Nou projecte Un món per a tothom
SINOPSI
Als llibres de CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL. CICLE SUPERIOR. NOU PROJECTE UN MÓN PER A TOTHOM l?estructura de les unitats didàctiques està al servei de la construcció del coneixement. La motivació, els coneixements previs i una organització clara de la informació, fent servir recursos variats per fer-la accessible, són algunes de les eines principals que es posen a l?abast per tal d?assegurar un aprenentatge eficaç dels continguts.

El tractament dels continguts es basa en un ampli ventall de recursos per tal d?assegurar-ne la comprensió. El gran nombre d?imatges, esquemes, infografies i resums fan possible que l?alumnat pugui accedir a la informació per diferents vies.

Les unitats compten amb una pàgina final que treballa actituds i valors a partir d?una reflexió sobre un tema relacionat amb els continguts que s?hi tracten.
ÍNDEX
1. EL COS HUMÀ
2. L?APARELL LOCOMOTOR
3. LA NUTRICIÓ: LA DIGESTIÓ I LA RESPIRACIÓ
4. LA NUTRICIÓ: LA CIRCULACIÓ I L?EXCRECIÓ
5. EL SISTEMA NERVIÓS
6. L?APARELL REPRODUCTOR
7. LA REPRODUCCIÓ I EL CREIXEMENT
8. LA TERRA A L?UNIVERS
9. L?ESTRUCTURA DE LA TERRA
10. ELS VOLCANS I ELS TERRATRÈMOLS
11. GLACERES, RIUS I MARS
12. LES MÀQUINES
13. L?ELECTRICITAT I EL MAGNETISME
14. LA LLUM I EL SO
15. L?ENERGIA I EL SEU ÚS