bootstrap website templates
Mobirise

Llengua catalana

Fonètica i morfologia

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l'àrea de Llengua catalana i literatura es renova!

Amb explicacions rigoroses de cada tema i nivell mitjançant esquemes i gràfics.

Com es treballa la llengua catalana?

Actualització gramatical

Tant en l’àmbit conceptual com de la nova terminologia (seguint les indicacions de la GIEC, la Gramàtica de la llengua catalana).

Plantejament competencial de l'ús de la llengua

- Proposta de producció de textos pautada, amb orientacions i models en cada unitat.
- Diversificació d’activitats amb una concepció científica de la llengua: exercicis de reflexió lingüística, gramàtica comparada i treball de recerca.

Entorn virtual d'aprenentatge

Amb activitats digitals autocorrectives amb traçabilitat i molts més recursos (vegeu EVA).

Com és la unitat?

Cada unitat es divideix en dues parts: codi i ús de la llengua.

Codi

S’ocupa dels nivells lingüístics:

1r | Fonètica i morfologia.
2n | Sintaxi i gramàtica / semàntica.

Ús

Proposa un treball variat dels gèneres discursius amb un enfocament competencial, a partir de textos interessants:

1r | Textos periodístics i textos literaris.
2n | Textos acadèmics, col·loquials i administratius o jurídics.

1. Inici de la unitat

Cada unitat s’obre amb una doble pàgina que presenta:
- Un text relacionat amb els universals lingüístics.
- Els continguts de la unitat.
- Un recull d’informacions breus que relacionen els universals lingüístics amb el tema de la unitat.

2. Desenvolupament de la unitat

Cada unitat conté:
- Apartats de teoria que, de manera progressiva, sistemàtica i rigorosa, es van endinsant en l’objecte d’estudi.
- Quadres esquemàtics que faciliten una millor comprensió.
- Esquemes resum.
- Activitats d’aplicació dels continguts de la unitat.
- Remissions al web que permeten reforçar, practicar o ampliar els continguts presentats.

3. Reflexió lingüística i gramàtica comparada

Enfocament científic del treball de la llengua a partir d’activitats de reflexió lingüística.

Activitats de gramàtica comparada.

4. Treball de recerca lingüística pautada

Una proposta de treball de recerca lingüística pautada.

5. Textos de gèneres discursius concrets

Doble pàgina de textos d’un gènere discursiu concret.

6. Treball d'anàlisi i comprensió dels textos

Un treball pautat d’anàlisi i comprensió dels textos agrupat en aspectes pragmàtics (elements del context comunicatiu), textuals (estructura i organització de la informació) i lingüístics (característiques lingüístiques pròpies del gènere i la tipologia). Amb falques informatives orientatives.

7. Propostes de producció, oral o escrita

Proposta de producció, oral o escrita, relacionada amb la temàtica treballada.
Orientacions i models per construir la proposta de producció agrupats en les diverses propietats del text: adequació, coherència, cohesió i correcció.


"Perquè és teva la llengua i hi tens els noms a canvi" 
Maria Isern, Sostre de carn, 2017  

Per saber-ne més:

Vols rebre més informació en persona?

Posa’t en contacte amb l'assessor de la teva zona.
Si no el coneixes, escriu-nos a clientes@grupo-sm.com.