online site builder
Mobirise

Literatura catalana

Història de la literatura catalana

El projecte de Batxillerat de Cruïlla per a l'àrea de Llengua catalana i literatura es renova!

Amb propostes pautades de producció de textos amb orientacions i models,
i també esquemes i gràfiques de les tendències de l’època.

Com es treballa la literatura catalana?

Contextualització històrica centrada en la relació època-text

- Estudi de la literatura des del punt de vista de l'evolució de les idees, de les tendències, cronològicament i alhora emmarcat en els grans temes.
- Relació de la literatura amb altres manifestacions artístiques: música, pintura, arquitectura...


Treball competencial

Treball dels gèneres i les tècniques
representatives de cada època, a partir del text, de manera competencial.


Diversificació d'activitats

Literatura comparada amb altres literatures d’arreu del món, vigència en la societat actual dels diferents corrents literaris, propostes de treball de recerca en l’àmbit literari.


Entorn virtual d'aprenentatge

Amb un gran nombre de recursos
(vegeu EVA).

Com és la unitat?

Fem un recorregut per la història de la literatura.  Les unitats s’organitzen cronològicament. Els continguts de cada unitat es presenten temàticament: l’expressió de la intimitat, la literatura d’idees...

1. Inici de la unitat

Cada unitat s’obre amb una doble pàgina que presenta:
- Un quadre d’un artista de l’època amb un comentari.
- Els continguts de la unitat.
- Un grup de paraules clau representatives de l’època.
- Un recull d’informacions breus per plantejar un debat.

2. Desenvolupament de la unitat

Cada unitat conté:
- Un primer apartat breu de context històric.
- Apartats on es parteix d’un text per acabar en el context.
- Quadres esquemàtics per comprendre millor els continguts.
- Esquemes resum.
- Activitats relacionant la literatura amb altres formes d'art
- Preguntes que trobem resoltes al web ampliant informació.

3. Treball de reflexió

Una pàgina de reflexió sobre la vigència en la societat actual dels corrents literaris treballats.
Com ens ha condicionat? Com ens afecta encara?

4. Treball de literatura comparada i recerca

Proposta de treball de literatura comparada amb altres literatures del món.

Una proposta pautada de treball de recerca en l’àmbit literari.


"Perquè és teva la llengua i hi tens els noms a canvi" 
Maria Isern, Sostre de carn, 2017  

Continguts webpack Llengua catalana i literatura per a Batxillerat

Descarrega i consulta el catàleg o una unitat de mostra. O bé demana una llicència demo. Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu!

Vols rebre més informació en persona?

Posa’t en contacte amb l'assessor de la teva zona.
Si no el coneixes, escriu-nos a clientes@grupo-sm.com.