Materials de suport i reforç per a l'ESO per a llengua catalana i matemàtiques

 
Llengua catalana Comprensió lectora Sèrie Destreses Bàsiques
Edició renovada disponible de 1r a 3r d'ESO
 
Els quaderns de Destreses Bàsiques tenen com a objectiu treballar la llengua com a eina o instrument per categoritzar el món, necessari per accedir al coneixement, expressar els propis pensaments i sentiments, i facilitar la relació amb els altres.
 
 
Les unitats s'agrupen entorn de temes que marquen la vida del món adolescent i en són el fil conductor.
 
A partir del tema de la unitat, es presenten textos de diferents tipologies per treballar la comprensió lectora en tres nivells o finalitats: 
  • Recuperació de la informació: comprensió literal o global (què diu el text)
  • Interpretació de la informació: comprensió interpretativa (què ens vol comunicar el text)
  • Reflexió sobre la informació: comprensió profunda i metacomprensió (com es relaciona el text amb l'entorn)
 
Els quaderns disposen de nous solucionaris per al professorat descarregables a Cruïlla Connecta.  
 
 
Matemàtiques Sèrie Bàsica  
 
Usos
Els quaderns de la
Sèrie Bàsica es poden
treballar tant de manera
complementària al llibre
de l'alumne com de manera
independent o, també,
com a material de
reforç a l'estiu.
Edició renovada disponible de 1r a 4t d'ESO
 
Els quaderns de la Sèrie Bàsica per reforçar les matemàtiques tracten tots els continguts d'una manera simple i clara; proposen un ventall ampli d'activitats de consolidació però també més continguts per treballar les competències bàsiques.
 

Característiques:

  • Els continguts conceptuals es presenten de manera esquemàtica
  • S'ofereixen exercicis i problemes resolts
  • Al final de cada bloc incorporen una selecció d'activitats per treballar les competències bàsiques
 
Els quaderns inclouen solucionari al final del llibre, a més d'una relació dels continguts amb les competències bàsiques treballades. 
 
 
Consulta els catàlegs de material de reforç per informar-te sobre aquestes i més col·leccions de quaderns de suport i reforç per a ESO.


Catàlegs i unitats mostra