Projecte Àgora

 

 
L'ensenyament religiós no es construeix d’esquenes a la realitat, sinó en un diàleg permanent amb aquesta.
 
El projecte Àgora per a secundària ofereix un punt de trobada entre la Bíblia i l'actualitat en el qual el diàleg fe-cultura esdevé el protagonista principal per mitjà de la paraula i el debat.

 
El projecte Àgora:
 

- Facilita un aprenentatge competencial útil per a la vida dels alumnes, contribuint així a la seva formació integral i inserció social.
- Mitjançant una doble mirada «a l'exterior» i «a l'interior», aquesta metodologia permet a l'alumne reconèixer i interpretar de forma crítica i coherent la realitat social que el rodeja i el món interior que l'habita.
- Es tracta d’una proposta que manté un equilibri perfecte entre els continguts curriculars i l'enfocament lúdic i dinàmic.

 
 
CARACTERÍSTIQUES
  • Actual. Adaptat a la realitat dels alumnes, amb propostes plenament recognoscibles per ells: personatges, cantants, pel·lícules,etc.
  • Motivador. Fomenta la participació i el diàleg en cadascuna de les seccions amb temàtiques atractives per als alumnes.
  • Plantejament gràfic clar i senzill que n'afavoreix la metodologia.

 

Diàleg fe-cultura
 
El diàleg fe-cultura és el pilar pedagògic, present al llarg de tot el projecte. Constitueix l'essència d'aquesta metodologia que vincula l'actualitat amb el contingut religiós. Un aprenentatge significatiu que ajuda els teus alumnes en la seva recerca d'identitat i ètica personal, afirmació de valors universals, consciència crítica i vivència espiritual.
 
 
 
 
  
MATERIALS
 
• PER A L'ALUMNE, llibre de l'alumne.
 
• PER ALS MESTRES, inclou una guia didàctica en un USB que conté:
 
Recursos per al docent:
  • La guia del professor.
  • Propostes d’avaluació.
  • Cine per a l’aula amb múltiples propostes.
  • Recursos d’atenció a la diversitat.
 
ENTORN VIRTUAL D'APRENENTATGE
 
Amb el projecte Àgora es pot accedir a Construïm Digital, un entorn virtual personal per als professors i els alumnes on es pot trobar el llibre digital, nombrosos continguts digitals i els recuros didàctics per al professorat. L'entorn posa a disposició del professorat funcions amb què pot personalitzar els continguts i la dinàmica de les classes: crear grups, assignar tasques, fer treball col·laboratiu etc, a més de fer un seguiment personalitzat dels alumnes i atendre la diversitat.
 
Per accedir-hi, el professorat ha d'activar la llicència que trobarà a la seva guia didàctica mentre que els alumnes han d'activar la que es troba indicada en el llibre en paper.