Una metodologia eficaç per aprendre amb projectes interdisciplinars
 
Senders és la nova proposta d’Aprentatge basat en projectes de Cruïlla per a Primària, que neix de l’experiència i la pràctica en centres.
 
Senders: itineraris per a l’aprentatge i el creixement
 
Senders proposa aprendre reflexionant per tal d’assolir objectius que, amb l’aprenentatge tradicional, no serien possibles.
 
 Senders és una proposta que creix i es desenvolupa amb tu, d’una manera flexible i adaptant-se al camí que has decidit recórrer a la teva aula.
 Una proposta que situa l’alumne en el centre a fi de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, crítiques, creatives i compromeses amb el seu entorn.
 
Senders és aprenentatge per a la vida
 
Claus del projecte
 


Aprenentatgeeficaç per a la vida
Tots els  projectes parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte proper als interessos i la realitat de l’alumnat.
 

Tecnologia intel·ligent al servei de l'aprenentatge
Senders incorpora la tecnologia al servei del procés d’ensenyament-aprenentatge.
• Permet la personalització dels projectes a la realitat de la teva aula.
• Facilita l’avaluació.
• Possibilita la coordinació docent, fent que mestres de diferents àrees puguin treballar a l’entorn amb el mateix grup d’alumnes.
• Ofereix eines per a la gestió dels equips i del treball cooperatiu.
Avaluació formativa i seguiment personalitzat
Acompanya el progrés de l’alumne en tot moment, ajudant-lo perquè sigui conscient del seu propi aprenentatge i oferint-li oportunitats per millorar.
 
 
Els projectes de Senders es plantegen en 3 fases
 Activació, tenim una missió
• Despertar la curiositat.
• Observar la realitat.
• Plantejament, comprensió i compromís amb el repte.
• Comunicació dels objectius i les evidències clau d’avaluació.
• Activar coneixements previs: Què en sabem? Què n’hem de saber?
• Com ens organitzem. Formació d’equips cooperatius.
• Pla de treball.
 
Comprensió, ens preparem per a la missió
• Investigació en equip.
• Construcció del coneixement.
• Elaboració de productes intermedis per resoldre el repte.
• Avaluació i reorientació del procés.
Acció final, complim amb la nostra missió i ho celebrem!
• Solució creativa al repte.
• Transferència de tot allò que s’ha après i investigat.
• Presentació dels resultats a la comunitat educativa.
• Coavaluació entre equips de treball.
• Celebració de l’aprenentatge.
• Reflexió final a l’entorn del projecte.
 
Treballar amb Senders suposa un aprenentatge per a la vida
 
Mentre els alumnes desenvolupen el projecte, aplicareu diferents programes educatius: Aprenentatge cooperatiu, Emprenedoria social, Aprendre a pensar (metacognició), Metodologia inclusiva, Avaluació, Educació emocional... i tot de manera interdisciplinar amb un ús natural de la tecnologia i fomentant el rol actiu de l’alumne.
 
Materials
 
Alumnes

Entorn digital
• Itinerari del projecte: fases,tasques i sessions.
• Treball individual i en equip.
• Portafolis individual i en equipamb evidències d’aprenentatge.
 

Quadern de treball
• Itinerari del projecte.
• Fulls de treball amb les tasques i sessions en diàleg amb l'entorn digital.
 
 
Mestres

Entorn digital
• Itinerari del projecte: fases, tasques i sessions.
• Personalització.
• Assignació d’activitats, visualització de seguiment i portafolis.
• Eines cooperatives.
 

Guia didàctica digital
• Programació de l’itinerari amb els continguts i la correspondència curricular.
• Orientacions didàctiques per a cada sessió de treball.
 
 
Acompanyament
• Guies integrades en la plataforma mateixa.
• Suggeriments didàctics.
• Guia d’aprenentatge cooperatiu.
• Guia d’Aprendre a pensar.
• Guia de Clima emocional de l’aula.
Formació
• Vídeos explicatius de les principals funcionalitats de l’entorn i tipologia d’activitats.
• Vídeos sobre el model d’aprenentatge
cooperatiu: disseny de tasques cooperatives, agrupació dels alumnes,
normes, rols i disposició de l’aula.
• Vídeos sobre les 12 tècniques cooperatives proposades per al projecte (gravats en aules d’escoles reals).
 
 
 
Els projectes de Senders plantegen dinàmiques de treball en gran grup, en equips i individuals. Per tal de poder desenvolupar les diferents activitats cal un ordinadori un projector per al mestre i un dispositiu per a cada equip de treball
 
El curs 2018-2019, projectes disponibles per a Cicle Superior dePrimària
 
 
 
 
 
 
  
Senders és un projecte que neix de l'experiència i la pràctica en centres.
 
Demana més informació l’assessor comercial de Cruïlla per conèixer l'experiència i el projecte.