Quaderns pont

 

La col·lecció Quaderns Pont està orientada al treball sistemàtic d'aprenentatges bàsics perquè els infants que es troben entre l'Educació Infantil i l'inici de la Primària consolidin les bases que els facilitaran els posteriors aprenentatges. Cada quadern tracta un aspecte concret, de llengua o matemàtiques.

 

 

 
Dic i escric
Quadern d'activitats per treballar la memòria visual i la discriminació auditiva i consolidar el codi escrit.

Permet treballar de manera sistemàtica la consciència fonològica. 
 

 

Penso i calculo

Quadern d'activitats per treballar el càlcul i les opercions matemàtiques: sumes i restes.
Inclou suggeriments per fer material manipulatiu i treballar les matemàtiques.
 

 

Paraules per llegir
Quadern d'activitats per treballar l'agilitat lectora.
 
 
Paraules per escriure
Quadern per practicar el pas de la lletra de pal a la lletra lligada i començar a practicar la cal·ligrafia.
 
 
 Activitats interactives
 
  
Els quaderns Dic i escric, Penso i calculo i Paraules per escriure inclouen activitats interactives per a la PDI, disponibles a Cruïlla Connecta. També pots sol·litar llicències per a tauleta, a través del servei d'atenció al client o del teu comercial de Cruïlla.
 
 
 
 Catàleg i mostres