Música

Et presentem un mètode de Música per a nens i nenes de 3 a 5 anys que es centra en la vivència de la música com a forma d'adquirir les capacitats musicals, en l’experimentació de sensacions i emocions amb el propi cos i en el desenvolupament de la intel·ligència musical a partir de l’experiència, la imitació i el joc.
 
El mètode treballa d’una manera especial la creativitat i l’expressió musical i corporal per mitjà del ritme i la melodia i afavoreix l’experimentació amb els instruments i el so.
 
 
Materials per a l’alumne
 
El projecte es composa d’un quadern de fitxes, un cançoner i un CD amb cançons i audicions per a cada curs.
 
Els quaderns plantegen entre 25 i 30 sessions de treball amb diverses activitats d’aprenentatge que es suggereixen al mestre o la mestra i es poden dur a terme a l’aula, amb els propis materials del projecte i d’altres d’habituals a les aules d’infantil. Les sessions que finalitzen amb el treball de la pròpia fitxa com una activitat més.
 
El cançoner conté vuit cançons per aprendre durant el curs. Pretén que els infants se'l mirin com si fos un conte, comparteixin les cançons i les cantin a casa, tot recordant les activitats que han fet a la classe de música amb cadascuna d'elles.
 
 
* El projecte té continuïtat amb els materials de música de Cruïlla per a Primària.
 
 
Materials per al mestre/a i per a la pissarra digital
 
Per afavorir el treball col·lectiu i motivador, el material per al professorat es presenta en format de Guia digital, que inclou:
 
  • • Els materials de l’alumne digitalitzats per projectar a la pissarra digital, enriquits amb recursos multimèdia i personalitzable per part del mestre o la mestra, que poden afegir-hi els seus propis continguts: imatges, cançons, vídeos, enllaços a altres llocs web… i així preparar les sessions d’acord amb els seus grups i objectius.
  • • Els recursos de la guia didàctica: programació, sessions de treball, graelles d’observació imprimibles, partitures, etc.
 
A més, el mestre o la mestra també disposen del CD amb les cançons i audicions del curs.
 
 
 Més informació