Religió

 
 
CLAUS DEL PROJECTE
 • • Un únic llibre per als cursos de primer i segon de batxillerat.
 • • Un projecte que relaciona l’assignatura de Religió Catòlica amb la resta de matèries que l’alumne està estudiant al mateix temps, com Filosofia o Història.
 • • Quatre blocs de continguts amb una vertebració temàtica.
 • • Ofereix recursos didàctics que permeten sintetitzar, diversificar i ampliar els continguts, i que faciliten diverses eines per a avaluar-los juntament amb les competències adquirides.
 
COMPETÈNCIES
 • • Facilita la motivació i la preparació dels alumnes per a un aprenentatge significatiu i l’aplicació dels coneixements en la vida quotidiana.
 • • A cada unitat l’alumne hi trobarà un taller teològic que afavoreix la síntesi personal tot relacionant la religió amb l’actualitat.
 • • El docent trobarà, a la guia didàctica de cada unitat, les programacions d’aula i els suggeriments per a treballar les competències bàsiques.


ESTRUCTURA

 • El nou projecte per a batxillerat consta de 28 unitats didàctiques agrupades en quatre blocs, que han de ser impartits entre els cursos de 1r i 2n.
 • Cada bloc està format per 7 unitats i es centra en una temàtica diferent:
  • • L'ésser humà a la recerca de sentit
  • • Déu surt a la recerca de l'ésser humà
  • • Els éssers humans cerquen Déu
  • • Els cristians persegueixen la civilització de l’amor
 • Cadascuna de les unitats segueix l'estructura següent:
  • • Presentació de la unitat a través de la doble pàgina d’inici, presidida per una gran imatge, enumeració dels punts a desenvolupar i un text breu que planteja una activitat individual i un debat.
  • • A les pàgines següents s'hi desenvolupen els punts que inclouen el text de l'autor complementat amb informacions eclesials, socials o culturals, entre d'altres.
  • • Compta amb exercicis individuals i en grup que donen peu a la reflexió i el debat.
  • • S'hi facilita un resum de la unitat, que en recull els aspectes essencials.
  • • Cadascuna de les unitats es clou amb un taller de teologia que parteix d’un fet actual relacionat amb la temàtica tractada per la unitat, de manera que s'afavoreix l'aplicació pràctica dels coneixements apresos.
 
 
 
 
MATERIALS
 
PER A L'ALUMNE, llibre de l'alumne i accés a l'entorn Construïm Digital..
 
PER ALS PROFESSORS, a l'entorn Construïm Digital es proporcionen els recursos per al docent:
 • • Guia didàctica que inclou les programacions.
 • • Avaluacions.
 • • Llibre Digital.
 • • Cine per a l’aula organitzat per blocs.
 • • Altres recursos didàctics.

ENTORN VIRTUAL D'APRENENTATGE
 
Amb el projecte de Religió es pot accedir a Construïm Digital, un entorn virtual personal per als professors i els alumnes on es pot trobar el llibre digital, nombrosos continguts digitals i els recuros didàctics per al professorat. L'entorn posa a disposició del professorat funcions amb què pot personalitzar els continguts i la dinàmica de les classes: crear grups, assignar tasques, fer treball col·laboratiu etc, a més de fer un seguiment personalitzat dels alumnes i atendre la diversitat.