Primària. Nadal al món

Receptari nadalenc col·laboratiu

Activitat en dues fases per fer un receptari nadalenc col·laboratiu. Per fer-la, els alumnes hauran de planficar primer la feina que faran: escollir les receptes, repartir-les per grups i editar les receptes en un blog en línia que es pugui consultar des de casa. També hauran de pactar un sistema d'etiquetatge per generar la folcsonomia del blog. Durant les vacances, a casa, cuinaran algun dels plats del blog i, en tornant, portaran cinc fotografies del procés. Amb les fotos de tots muntareu una presentació en imatges amb alguna eina digital com ara Slideshare o una altra i ho publicareu al blog del receptari. <br />