Pla Accio Tutorial - Infantil_2.pdf

Educació Infantil. Pla d'Acció Tutorial. Ajudar-los a créixer

En aquesta activitat recollim tres exercicis –la pilota preguntaire, la bossa de les parelles i la teranyina– pensades per fomentar, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels companys i, de l'altra, l'esperit de cooperació amb els altres nens i nenes.