Monografia Construïm TIC

Monografia Construïm Les TIC com a facilitador del canvi de model educatiu

<div>Aquesta guia monogràfica revisa com les TIC han afavorit un viratge en els models educatius tradicionals cap a contextos on l'alumne és més actiu en el procés d'aprenentatge, com ara el treball per projectes, l'avaluació amb porfoli i rúbrica o alternatives d'organtizació com la "flipped classroom". L'autor del treball, Román Rodríguez Pérez, és professor d'Innovació Educativa i TIC a la Universitat Abat Oliba CEU i director d'Innovació, Persones i Coneixement a l'Escola Gresol de Terrassa.</div>