Monografia Construïm Ensenyament Protegit

Monografia Construïm Ensenyament Protegit

<div><div>L'Ensenyament Protegit és una metodolgia per ensenyar continguts curriculars en una llenguad'instrucció que no coincideix amb la llengua materna de l'alumat i que facilita integrar el treball lingüístic en totes les disciplines. L'Ensenyament Protegit és una adapatació a l'escola catalana d'un protocol educatiu que s'empra als EUA elaborarda per Ferran Medina Restoy, especialista en ensenyament bilingüe i autor d'aquest treball monogràfic.<br /></div></div>