Monografia Construïm Aprenentatge Cooperatiu

Monografia Construïm Aprenentatge Cooperatiu

<div>El treball cooperatiu és una metodologia provada a nivell teòric i pràctic que, correctament aplicada, ajuda a gestionar la diversitat, implica els alumnes en el seu procés d'aprenentatge, millora el clima a l'aula i treballa habilitats socials i de col·laboració. Aquest treball monogràfic ha estat elaborat per les educadores especialistes en treball cooperatiu que formen el grup Equipo Inide.</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div>