Infantil Gamificació

Ludificant certes tasques amb recompenses

La ludificació proposa aprofitar tots o algunsdels elements que fan atractiva una activitat lúdica com ara l'obtenció de punts i recompenses o la superació de nivells en un altre context com l'educació. En aquesta activitat us proposem que, tenint en compte els interessos dels vostres alumnes, creeu un sistema de recompenses com a reforç positiu per als nens i nenes.