Infantil Empatia

Passa l'expressió!

Amb aquest recurs didàctic ajudaràs els teus alumnes aaprendre a expressar les seves pròpies emocions com a pasprevi per arribar a ser empàtics. Entre tots duran a terme unaactivitat amb la qual, per mitjà del joc, aprendran a llegirdiverses expressions del rostre abans d'interpretar elssentiments dels altres.