Infantil Design Thinking

Què? Com? Per què? "Design Thinking"!

El "DesignThinking" és una metodologia utilizadaen l'àmbit empresarial per generar noves idees. Per dur a terme aquesta tècnicaa l'aula d'Infantil ens centrarem en una de les seves parts: l'observacióatenta dels objectes, que també es pot aplicara espais o idees més abstractes. Els alumnes hauran de fixar-se en un objecte,un espai o una forma de fer una cosa i mirar d'analitzar-la responentpreguntes.