Filosofia i valorsCruïlla és un punt de trobada d'autors, il·lustradors, editors i professionals diversos que fan possible la publicació d'obres literàries i materials didàctics de qualitat per a infants i joves.

La nostra voluntat és oferir continguts i serveis culturals i educatius que siguin un instrument d'utilitat i ajudin a totes les persones que treballen per fer una societat més lliure i humana, ja sigui des del món de la cultura i l'educació com des de les famílies o altres àmbits d'influència.

La identitat d'Editorial Cruïlla està arrelada a la filosofia de treball de les empreses del Grup SM al qual pertany. Aquesta filosofia és sensible a valors universals com la llibertat, la solidaritat, la tolerància, el respecte per la diversitat cultural i, molt especialment, el valor de l'educació de les persones en totes les seves dimensions.

Estem compromesos amb un projecte d'educació integral d'infants i adolescents i amb una proposta real de servei a tots els agents educatius.

El propòsit de la nostra activitat és aportar continguts, mètodes i recursos que contribueixin a millorar la qualitat de l’educació en els territoris de parla catalana i editar i publicar obres de literatura de qualitat que puguin fer que els infants i adolescents s'interessin més per la lectura.

Mitjançant totes les nostres publicacions i serveis intentem ser transmissors de tot allò que és bo, bell i veritable en la cultura i la societat en què vivim.

Aquesta és la nostra identitat i la nostra manera de ser i d'actuar en un món canviant. Volem continuar oberts al futur, sense aturar-nos, i aportar una resposta innovadora, modesta però decidida, alhora que seguim col·laborant amb tots els agents educatius per respondre als nous reptes que se'ns plantegen. I tot això ho volem fer salvaguardant i sent sensibles a uns objectius i valors humanístics universals.