ESO. Prendre decisions

ESO. Prendre decisions

En el seu dia a dia, els nois i noies més joves viuen situacions que els inciten a prendre decisions impulsives les quals, de vegades, fins i tot comporten riscos per a la salut. És important, doncs, que els joves es parin a reflexionar. Per això els proporcionarem una pauta de presa de decisions en sis passes.