ESO. Lectura crítica

Les preguntes en la lectura crítica

Una de las tècniques més utilitzades per millorar la comprensió lectoraés la formulació de preguntes. Us proposem una pauta organtizada en tresfases per practicar aquesta tècnica a classe, amb la idea que elsalumnes siguin cada vegada més autònoms i adquireixin l'hàbit de fer-sepreguntes després de llegir un text. Fer-ho els servirà per entendremillor el que llegeixen però també per fer-ne una interpretació crítica otreballar un comentari de text.