ESO Eficiència energètica

Enquesta energètica

Usproposem que feu una enquesta perquèels vostres alumnes sàpiguin si són malgastadors o estalviadors d’energia i perquèprenguin consciència i s’impliquin en aquest tema.