ESO. Dia de la Llengua Materna

ESO. Dia de la Llengua Materna

En motiu del Dia de la Llengua Materna us proposem una dinàmica participativa: es tracta de fer uns mots encreuats humans amb els vostres alumnes. Cadascun d'ells serà una lletra i, a partir de les definicions que els llegiu, s'hauran de col·locar en uns mots enreixats.